Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Personálny controlling

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
63 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4700
Posledná úprava
02.10.2017
Zobrazené
3 297 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Personálnych controlling je systém plánovania, kontroly a starostlivosti o informačné toky, ktorého cieľom je neustále prispôsobovanie sa meniacim podmienkam. Ide teda o priebežné sledovanie a identifikáciu odchýlok od stanovených cieľov a vytváranie návrhov opatrení na znižovanie ich výskytu. Pomocou personálneho controllingu sa analyzujú ekonomické ako aj sociálne dôsledky opatrení, ktoré v prvom rade ovplyvňujú výkon a motiváciu jednotlivých zamestnancov spoločnosti a následne celej organizácie.

Kľúčové slová:

controlling

personálne náklady

štatistiky

marketing

podnik

európsky trh



Obsah:
 • Význam personálneho controllingu a požiadavky na jeho zavedenie
  Úlohy a nástroje personálneho controllingu
  Údaje o vývoji a štruktúre personálnych nákladov a personálne štatistiky -
  Zdôvodnenie potreby zavedenia systému personálneho controllingu
  Projekt zavedenia personálneho controllingu
  Záver
  Literatúra

Zdroje:
 • BARTÁK, M.: Úspešní pracujú koncepčnejšie. 2005, In: http://www.hn-online.sk
 • BÍLKOVÁ, M.: Personální controlling: proč a nač? PwC -HR Bulletin č. 1/2003
 • ESCHENBACH, R.: Controlling. ASPI Publishing, s. r. o., Praha, 2004
 • HOMOLKA, P.: Personální controlling. Moderní řízení, č. 9/1998
 • KAMPF, R.: Personal oursourcing and controlling. Zborník príspevkov z konferencie „Manažment ľudského potenciálu v podniku“, ŽU - EDIS, Žilina, 2005
 • KONEČNÝ, M. - REŽŇÁKOVÁ, M.: Controlling. PC-DIR Real, Brno, 2000
 • URBAN, J.: Praktický personální controlling. Moderní řízení, č. 5/1998
 • JANKALOVÁ, M.: Marketingcontrolling - nová perspektíva pre podnik? In: Marketing a obchod 2003 - príležitosti a riziká jednotného európskeho trhu: medzinárodná vedecká konferencia. Zvolen : 6.-7. november 2003