Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 293   projektov
4 nových

Kontrola vo verejnej správe

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
57 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5121
Posledná úprava
22.08.2017
Zobrazené
4 253 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pre spracovanie mojej seminárnej práce z predmetu Teória riadenia a organizovania verejnej správy som si zvolila kontrolu vo verejnej správe ako jej potrebnú a dá sa povedať nevyhnutnú súčasť. Kontrola je nevyhnutná pre dozeranie nad finančnými i hmotnými prostriedkami verejných inštitúcii, ale i nad fungovaním daných inštitúcií. V mojej práci sa stretnete s rôznym členením kontroly a spôsobmi ako je vykonávaná. Z masmédií počúvame skoro denne informácie o rôznych korupčných aférach, či už v oblasti štátnej správy alebo na nižšej úrovni miestnej samosprávy. Práve kontrolné orgány musia odhaľovať tieto nekalé praktiky, ktoré sú u nás veľmi častým javom. No nielen to. Úlohou kontroly nie je len informácia a postih určitých, či už korupčných alebo iných udalostí, ktoré sú v rozpore so zákonmi, ale hlavne likvidácia a odstránenie nedostatkov, ktoré sa ešte stále vo verejnej správe vyskytujú.
V druhej časti som sa zamerala na kontrolu mesta Martin ako súčasti verejnej správy. Tu analyzujem, v koho kompetencii je kontrola a čo je úlohou jednotlivých orgánov kontroly v mojom rodnom meste.

Kľúčové slová:

kontrola

verejná správa

vnútorná kontrola

vonkajšia kontrola

verejná kontrolaObsah:
 • Úvod
  Podstata kontrolnej činnosti
  Štruktúra kontrolného procesu
  1. Vnútorná kontrola
  2. Vonkajšia kontrola
  3. Verejná kontrola
  Štandardy a účinnosť kontroly
  Koncepcia kontroly vo verejnej správe
  Kontrola mesta Martin ako orgánu verejnej správy.
  Mestské zastupiteľstvo
  Útvar hlavného kontrolóra mesta Martin
  Hlavný kontrolór
  Z histórie úseku kontrolóra mesta Martin
  Záver

Zdroje:
 • Klíma A., Sičáková E., Karchňák M.: Kontrola a jej úloha v boji s korupciou, CPHR, máj 2001.