Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
2 nových

Etika a pravidlá spoločenského správania

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5498
Posledná úprava
06.10.2017
Zobrazené
2 794 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nová spoločensko-ekonomická situácia vyžaduje od nás veľmi mnoho. Okrem nových ekonomických vzťahov budujeme si aj nové spoločenské vzťahy. Návrat viacerých základných ľudských hodnôt musí sa premietnuť aj do spoločenského kódexu, ktorý spoločne vytvárame.
Celý náš život prebieha v neutrálnom kontakte s inými ľuďmi. S väčšinou z nich udržujeme trvanlivejšie styky, od narodenia komunikujeme so svojim okolím, včleňujeme sa do spoločenského diania, sme príslušníkmi rôznych skupín.
Človek a spoločnosť, ktorá ho obklopuje, to sú dva neustále pôsobiace subjekty. Správanie človeka v spoločnosti je istou formou prispôsobovania a reakcie človeka na prostredie, ktoré ho obklopuje. Znamená to, že správanie ľudí je prejavom sociálnych vzťahov, je odpoveďou ľudského jedinca na kontakty a zmeny okolia, odráža sa v ňom túžba začleniť sa do zložitých a dynamických medziľudských vzťahov.
Druhou silou ovplyvňujúcou naše správanie sú individuálne zvláštnosti každého z nás. Patria medzi nich zvláštnosti centrálneho nervového systému (prejavujúceho sa odlišným spôsobom reagovania na vonkajšie podnety), fyziologické a psychologické zvláštnosti konkrétnej osoby. Aby sme zvládli umenie jednať s ľuďmi, pôsobiť na nich dobrým dojmom, ponechať v nich priaznivú odozvu, je treba sa zaoberať faktormi, ktoré sa podieľajú na umení vhodne sa správať v spoločnosti.

Kľúčové slová:

spoločenské správanie

predstavovanie

oslovovanie

tykanie

vizitky

pobozkanie ruky

stykObsah:
 • 1. Úvod 2
  2. Správanie sa človeka v priereze historického vývoja 3
  3. Základy spoločenského správania 5
  3.1 Čo to je slušné správanie 5
  3.2 Čo nás učí spoločenská výchova? 5
  3.3 Čo chápeme pod pojmom slušný? 6
  3.4 Ako môžeme definovať Etiketu? 6
  3.5 Ako teda treba chápať súbor pravidiel spoločenského správania? 7
  3.6 Faktory, ktoré sa podieľajú na umení vhodne sa správať v spoločnosti 7
  4. Predstavovanie a oslovovanie 9
  4.1. Kedy predstavovať 9
  4.1.1 Predstavovať 10
  4.2 Oslovovanie 11
  4.3 Tykanie 11
  4.4 Vizitky 12
  4.5 Pozdrav - Podávanie ruky 12
  4.6 Pobozkanie ruky 13
  4.7 Bozk 14
  5. Zásady styku medzi ľuďmi. 15
  5.1 Kto je viac a kto je menej spoločensky významný? 15
  5.1.1 Kritériá spoločenskej významnosti 16
  6. Záver 19
  7. Použité zdroje 20

Zdroje:
 • Doc. PaedDr. Jaroslav Mazurek , CSc. - Diplomatický a spoločenský protokol - história, vývoj a súčasnosť, Banská Bystrica, Koprint
 • Kováč, M. Mattoš, B. : Etika a spoločenské správanie. Ekonóm, Bratislava 2000
 • http://www.oark.edu.sk
 • http://www.kokosoft.sk