Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 291   projektov
4 nových

Controlling - semestrálna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4702
Posledná úprava
02.10.2017
Zobrazené
1 103 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Controlling je súhrn pravidiel, ktorý pomáha dosiahnuť podnikové ciele, zabraňuje prekvapeniam a v prípade, že sa objaví nebezpečenstvo, ktoré si vyžaduje prijať v riadení účinné opatrenia na jeho elimináciu, včas „rozsvieti červenú“. Controlling je podsystém systému riadenia, ktorý má funkčne prierezový charakter a ako nástroj riadenia podporuje podnikateľské procesy rozhodovania a riadenia. Kvalitný controlling podniku je zameraný na realizáciu kooperatívneho štýlu riadenia a predpokladá funkčný plánovací a informačný systém. Úspešný controlling v podniku neznamená používanie rutinných prác v riadení, ale na základe primeraných informácií upozorní na „úzke miesto“, ktoré bráni v dosiahnutí stanovených cieľov. Controlling teda predstavuje špecifickú formu práce s informáciami a jeho úlohou nie je riadiť reálne procesy, ale celý podnik prostredníctvom informácií o reálnych procesoch.

Kľúčové slová:

Controlling

informačné technológie

podnikové ciele

podnikateľské procesy

prácaObsah:
 • Úvod
  Všeobecná charakteristika controllingu
  Problémy vznikajúce pri informačnom zabezpečení controllingového procesu
  Podpora controllingu prostredníctvom informačných technológií
  ZÁVER
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • Vollmuth, H. J. Controlling nový nástroj řízení. Praha: Proffes Consulting, s.r.o., 1999.
 • Foltínová, Alžbeta - Kalafutová, Ľudmila: Vnútropodnikový controlling. ELITA Bratislava 1988, ISBN 80-8044-054-9
 • Fibírová, Jana: Reporting, Grada Publishing Praha 2001, ISBN 80-247-0066-2
 • Humphries, M. - Hawkins, M. W.- Dy, M. C.: Data warehousing. Návrh a implementace. Computer Press Praha 2002
 • Matiaško, K.- Vnuk, Ľ.- Ševčíková, K. : Dátové sklady ako informačný zdroj pre podporu rozhodovania [online]. Texinfo ed. 2.1. [Žilina, Slovensko]: Oktober 2000 [cited 27 Januar 2002]. Available from World Wide Web: < http://www.informatika.sk/matiasko.pdf >.
 • Han, J.- Kamber, M.: Data Mining - concepts and techniques. Academic Press London 2001