Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 293   projektov
4 nových

Controlling ako súčasť podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14638
Posledná úprava
24.11.2008
Zobrazené
1 733 x
Autor:
miturka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V rozvinutých zahraničných ekonomikách je pojem controlling jedným z kľúčových nástrojov na vytvorenie podmienok pre dosiahnutie krátkodobej aj dlhodobej prosperity každej kvalitnej spoločnosti. Controlling, ako jeden zo základných podsystémov systému riadenia, si zároveň s príchodom zahraničného kapitálu na náš trh získava stále viac pozornosti, pretože podniky pociťujú tlak zo strany konkurencie a zvyšovania cien základných vstupov a bez neustáleho zdokonaľovania systému vnútorného riadenia je nemožné v tejto súťaži uspieť. Dôležitým nástrojom, ktorý pomáha podnikom tieto úlohy plniť, je controlling...

Kľúčové slová:

controlling

funkcie controllingu

oblasti úloh controllinguZdroje:
  • 1. JURAJ RÁKOŠ.: Controlling ako nástroj riadenia, Prešov: Fakulta Manažmentu PU,
  • 2. BUČEK, O. – DOLANIAYOVÁ, A. – KUDLOVÁ, K.: Kontroling, Žlina: Žilinská univerzita v Žiline 2004
  • 3. HORVÁTHOVÁ, J.: Uplatnenie controllingu v malých a stredných podnikoch, Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 1994. Dizertačná práca
  • 4. KRÁL, B.: Manažerské účetvnictví. Praha: Management Press 2003. ISBN 80-7261-062-7
  • 5. VOLLMUTH, J.: Controlling nový nástroj riadenia. Praha: 1990
  • 6. MANN, R. – MAYER, E.: Controlling metoda úspěšného podnikaní. Praha: Lynx 1992. ISBN 80-85-603-20-9