Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Antropológia a kozmológia Hildegardy z Bingenu

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47016
Posledná úprava
05.06.2017
Zobrazené
818 x
Autor:
ivan.klinko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Začiatkom dvadsiatych rokov minulého storočia prichádza k rastúcemu záujmu o mimoriadnu mystičku, Božiu služobnicu Hildegardu z Bingenu. Dá sa povedať, že prvým výskumníkom, ktorý sa začal o ňu zaoberať a vydal aj jednu z prvých monografii o nej bol Hans Liebeschütz, ktorý kriticky skúmal jej diala. Samozrejme boli aj iní, ktorí sa venoval určitému, špecifikovanému odboru, nakoľko môžeme povedať, že bola Hildegarda všestranná.

Výskum a neskôr i výsledky rôznych bádateľov, ktorí sa zaoberali Hildegardou sa občas môžu aj líšiť, najmä pri vykladaní a zmysle jej spisov. Rôzne, niekedy aj protichodné aspekty názorov Hildegardy možno vysvetliť a odôvodniť odkazovaním sa na tradíciu novoplatonizmu.

Vo svojej práci sa snažím predovšetkým zamerať na preniknutú filozofiu u Hildegardy, nakoľko vieme, že bola nimi (filozofmi) ovplyvnená, čo nasvedčuje aj jej myslenie a z časti to vidno aj v jej dielach.

Kľúčové slová:

Hildegarda z Bingenu

antropológia

kozmológia

človek

filozofia

mikrokozmos

duch

matériaObsah:
 • 1. Všeobecný úvod -2-
  2. Preniknutie filozofického myslenia -3-
  2.1.Predpojatosť filozofie u Hildegardy z Bingenu -3-
  3. Človek podľa Hildegardy z Bingenu -4-
  3.1.Človek ako mikrokozmos -4-
  3.2.Čo je človek -5-
  3.3.Duch a matéria -6-
  4. Svet -6-
  4.1.Obraz sveta v učení Hildegardy z Bingenu -6-
  Záver -8-
  Zoznam bibliografických odkazov -9-

Zdroje:
 • BOWIE, Fiona: Moudrost Hildegardy z Bingenu. Z anglického originálu The Wisdom of Hildegard of Bingen preložila Ludvíka Jarošová. Praha : Karmelitánské nakladatelství, 1998. ISBN 80-7192-323-0.
 • ELLER, Jack David: Introducing Anthropology of Religion. New York : Routledge Publishing, 2007. ISBN 978-0-415-40896-7.
 • KOCHOVÁ, Ursula: Hildegarda z Bingenu. Bratislava : Lúč, 2011. ISBN 978-80-7114-850-0.
 • KOWALEWSKA, Małgorzata: Bóg - kosmos - człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen. Lublin : UMCS, 2007. ISBN 978-83-227-2744-7.
 • LETZ, Ján: Mystičky Západu. Inšpirácia pre kresťanskú filozofiu a teológiu. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002. ISBN 80-7165-317-9.
 • MORRIS, Brian: Religion and anthropology; A critical introduction. New York : Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-61779-6.
 • RAJČAN-ZAVIŠ, Monika: Teológia a medicína v období stredoveku prepojenie a dopad týchto oblastí na život stredovekého človeka. Jednota teológie a medicíny u Hildegardy z Bingenu. [Dizertačná práca]. Bratislava: [s.n.], 2006.
 • SCHIPPERGES, Heinrich: Hildegard von Bingen. Olten : Walter-Verlang AG, 1980. ISBN 3-530-36000-7.
 • VANNIER, Marie-Anne: 15 dní so svätou Hildegardou z Bingenu; Modlíme sa so svätou Hildegardou z Bingenu. Z francúzskeho originálu Prier 15 jours avec sainte Hildegarde de Bingen preložila Helena Sališová. Bratislava : Lúč, 2013. ISBN 978-80-7114-919-4.
 • WIECZOREK, Bartosz: Stan badań nad źródłami myśli Hildegardy z Bingen. In Studia Philosophiae Christianae. Warsaw : Cardinal Stefan Wyszynski University Press, roč. 49, č. 2, s. 137-158. ISSN 0585-5470.