Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových

Analýza spoľahlivosti ľudského faktoru

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
159 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
8596
Posledná úprava
28.03.2018
Zobrazené
2 024 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vo všetkých etapách životného cyklu produktu (či už sa jedná o software, či hardware) a v procesoch zúčastnených organizácií sa objavuje človek ako základný činiteľ ovplyvňujúci kvalitu ľudského faktoru (HF), je teda nutné zahrnúť tento fakt do všetkých úvah o zlepšovaní či zabezpečovaní kvality.
Pri úlohách hodnotenia HF sa dá vychádzať z mnohých metód, ktoré mimo iné podchycujú kvalitatívnu i kvantitatívnu spoľahlivosť HF - napr. zdroje ľudského zlyhania, priebeh tohto zlyhania, jeho dôsledky a chovanie v procese opravy apod. Zabezpečenie a zlepšovanie spoľahlivosti HF je zaisťované napr. Určením potrebnej odbornej spôsobilosti pre pracovníkov, poskytovanie potrebného výcviku, definovaním presných procedúr pre procesné zásahy HF. Ďalším dôležitým prvkom pri sledovaní a ovplyvňovaní HF je úroveň stresu pracovníka, ktorá sa dá efektívne znižovať a to zistením reakcie stresu na jednotlivé podnety a následne zahrnúť do pravdepodobnostného modelu hodnotenia HF. V celom priebehu pracovného procesu sa dá využiť aj veľmi významný prvok pri práci s HF, ktorého vplyv na spoľahlivosť je neoddiskutovateľný - je ním motivácia. Bežnou súčasťou pracovných tímov sa stáva tzv. teamleader - osoba, ktorá nemá v kompetencii žiadne výkonné právomoci, jej hlavnou činnosťou je motivácia pracovného týmu, snaha o čo najväčšiu kompaktnosť pracovných skupín. Na nasledujúcich riadkoch je popísaný postup hodnotenia HF a možnosti jeho ovplyvnenia.[1]

Kľúčové slová:

ľudský faktor

analýza

HF

metóda SHARP

metóda TESEO

HRAObsah:
 • Zoznam obrázkov 4
  Zoznam tabuliek 5
  Zoznam symbolov a skratiek 6
  Úvod 7
  1 Historický vývoj hodnotenia HF 8
  Identifikácia príčin ľudských chýb 8
  2 Metóda SHARP 9
  3 Metóda TESEO 12
  4 Metódy zabezpečenia a zlepšovania spoľahlivosti HF 13
  5 Analýza spoľahlivosti človeka (Human Reliability analysis HRA) 15
  6 Druhá generácia metód HRA 16
  7 Legislatíva 17
  8 Metodické materiály EU 18
  9 Využitie HRA pri hodnotení bezpečnosti a spoľahlivosti 19
  10 Záver 21
  Zoznam použitej literatúry 22

Zdroje:
 • Kolář P.:Vplyv spolehlivosti lidského faktoru na bezpečnost aspolehlivost malého dopravního letounu (MDL). Sborník odborného semináře. Nové metody apostupy voblasti přístrojové techniky, automatického řízení ainformatiky: FSID.CVUT CZ. [online]
 • Bogdanovská G., Spoľahlivosť ľudského faktora v rámci systému manažérstva BOZP, SERITYREVUE COM. [online]. Bratislava: SERITYREVUE COM, 2008
 • Malý S., Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií.: BOZPINFO CZ. [online]
 • Kandráč J., Metodický postup na hodnotenie nebezpečných prevádzok a štúdia o podnikoch v Slovenskej republike.: RISKCONSULT SK. [online]. Bratislava: RISKCONSULT SK, 2008