Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
25392
Posledná úprava
03.03.2012
Zobrazené
4 939 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

S páchaním násilia na deťoch sa stretávame po celu dobu existencie ľudstva. Aj keď k istým zmenám dochádzalo v minulosti, dramatický obrat v prístupe spoločnosti k týraným deťom je typicky pre dvadsiate storočie. Politická situácia v Európe nedovoľovala preniknúť problematike syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa (syndróm CAN) z profesionálnej úrovne do roviny celospoločenskej.
Existuje síce celá rada štátnych i neštátnych organizácií zaoberajúcich sa danou problematikou, kameň úrazu však podľa môjho názoru spočíva v ľuďoch samotných. Nad tyranským správaním v najbližšom okolí každý radšej otočí hlavou a ani sa nepokúsi riešiť daný problém. Málokto napríklad pomôže dospelej žene, ktorá je obeťou domáceho násilia a nedokáže si sama vo svojej ťažkej životnej situácií pomôcť. Susedia, kamaráti, rodičia často mlčia, nepomôže dokonca ani polícia. Právo je na toľko nedokonalé, že sama týraná žena musí viackrát súhlasiť s trestným stíhaním svojho manžela. Psychický nátlak z jeho strany je však vo väčšine prípadov silný do tej miery, že trestné oznámenie za ublíženie na zdravý stiahnuté, totiž trestné stíhanie je zastavené.
  V prvom rade by sa o seba ľudia mali viac zaujímať, byť k sebe navzájom vnímavejší. Zvlášť potom u detí, ktoré sú veľmi citlivé, ľahko ovplyvnené a ľahko z manipulovateľné , vďaka prirodzenej nevedomosti a naivite. Ak detská psychika utrpí rany ťažko sa hojí, následky zlého prístupu zo strany dospelých si potom jedinec nesie celým životom.

Kľúčové slová:

syndróm CAN

história syndrómu CAN

syndróm týraného

zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

týranie

zneužívanie

problematika syndrómu CAN

prevenciaObsah:
 • Úvod 6
  1 História syndrómu týraných a zneužívaných detí 7
  1.1 Postoje verejnosti k týraniu detí 7
  1.2 Dopúšťanie k týraniu 8
  2 Syndróm týraného a zneužívaného dieťaťa 10
  2.1 Fyzické týranie 10
  2.2 Psychické týranie 11
  2.3 Sexuálne zneužívanie 13
  2.4 Telesné a psychické týranie 14
  3 Ako rozpoznať týranie a zneužívanie 16
  3.1 Príznaky telesného týrania a zanedbanej starostlivosti 16
  4 Diagnóza syndrómu CAN 17
  4.1 Následky syndrómu CAN 17
  4.2 Terapia 18
  5 Problematika syndrómu CAN 19
  6 Prevencia 20
  6.1 Primárná prevencia 20
  6.2 Sekundárná prevencia 20
  6.3 Terciárna prevencia 21
  7 Záver 22
  Zoznam použitej literatúry 23

Zdroje:
 • KRANZOVÁ, Rachel, MUFSONOVÁ, Susan. O týrání a zneužívání. Praha: NLN, 1996. 130 s. ISBN 80-7106-194-8.
 • GOLDMANOVÁ, Jane. Jak si nenechat ublížit. Praha: Portál, 1. vyd. 1996. 142 s. ISBN 80- 178-090-1.
 • Dunovský ,Dytrych, Matějček a kol.; 1995 Týrané zneužívané a zanedbávané dítě: TZZD, Avicenum, Grada, 1995.
 • Bentovim. A. Týraní a sexuální zneužívaní v rodinách, přel. Bogušovský, D. 1. vyd.Praha: Grada Publishing, 1998. 117s. ISBN 80-7169-629-3.
 • Synovský, J. – Dytrch, Z. – Matějček, Z. Týrané, zneužívané a zanedbané dítě,1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. 248s. ISBN 80-85121-99-9.