Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Projekt „Domov je potrebný od narodenia“ (Charita - Zariadenie núdzového bývania)

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
79 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39179
Posledná úprava
31.12.2011
Zobrazené
1 914 x
Autor:
janka930
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2. Popis projektu:
2.1 Popis zariadenia

Cieľom projektu je zriadenie v Krízovom centre - zriadeného podľa zákona NR SR č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci účinný do 31.12.2008 sa považuje za Zariadenie núdzového bývania podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách účinného od 1.1.2009. Zariadenie núdzového bývania v Snine (ďalej len ZNB), patrí od 1.júla 2002 pod zriaďovateľskú pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja.
V zariadení núdzového bývania sa
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

b) utvárajú sa podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
...

Kľúčové slová:

charita

zariadenie núdzového bývania

rodina

sociálne poradenstvo

projektovanie v sociálnej práciObsah:
 • 1. Základné informácie
  1.1 Názov projektu: "Domov je potrebný od narodenia"
  1.2 Základné informácie o žiadateľovi:
  1.3 Miesto realizácie
  1.4 Partneri projektu

  2. Popis projektu
  2.1 Popis zariadenia
  2.2 Popis a cieľ projektu

  3. Aktivity
  Sociálne poradenstvo a prevencia
  Verejná zbierka
  Rôzne záujmové aktivity pre klientov

  4. Cieľová skupina

  5. Výsledky
  Pre občanov
  Pre región

  6. Indikátory
  silné stránky
  slabé stránky
  príležitosti
  ohrozenia

  7. Časový plán projektu
  Prípravná fáza
  Realizačná fáza
  Vyhodnocovacia fáza
  Časová dĺžka realizácie projektu
  Miesto realizácie projektu
  Prezentácia projektu
  Udržateľnosť projektu

  8. Rozpočet projektu