Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Písomnosti v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch, doklady, účtovanie

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
200 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10361
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
7 944 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prečo som si vybrala práve tému písomnosti v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch, doklady, účtovanie?
Hlavným dôvodom bolo, že práve dodávateľsko-odberateľské vzťahy sú v každej firme živou zložkou, ktorá vo svojej podstate zahŕňa jedinečnú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním vstupov a distribúciou vytvorených výstupov.
Dodávateľsko-odberateľské vzťahy tvoria v súčasnosti neoddeliteľnú súčasť efektívne fungujúceho trhu a majú čoraz väčší význam pre zdravý životný cyklus firiem a ich existenciu.
Vzťahy podniku s jeho okolím a spolupracujúcimi subjektmi je možné hodnotiť z viacerých hľadísk a skúmať ich vplyv na kvalitu, objem produkcie, inovácie, nové kontakty, finančné, spoločenské, medzinárodné i ďalšie vzťahy.
Cieľom mojej práce je podať komplexný pohľad na dodávateľsko-odberateľské vzťahy.
V prvej časti práce popíšem teoretické východiská k danej téme a zadefinujem všetky dôležité pojmy týkajúce sa tejto oblasti.
V druhej časti sa následne sústredím na aplikáciu teoretických poznatkov v praxi. Konkrétne v banskobystrickej spoločnosti EXIMA , ktorej sa chcem aj touto formou poďakovať za spoluprácu a za všetok čas, ktorý mi bol počas celej praxe venovaný.
Na záver práce sa pokúsim o celkové zhodnotenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov v spoločnosti EXIMA a budem sa snažiť navrhnúť konkrétne odporúčania a návrhy na zefektívnenie týkajúce sa práve tejto oblasti.

Kľúčové slová:

odberateľ

dodávateľ

vzťahy

doklady

účtovanie

životný cyklus podniku

distribúcia

podniková ekonomika

EximaObsah:
 • Úvod
  1 Písomnosti v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch, doklady, účtovanie -3-
  2 Popis spoločnosti EXIMA spol. s r. o. -8-
  3 Odberateľsko-dodávateľské vzťahy v spoločnosti EXIMA spol. s r. o -9-
  Záver -10-
  Zoznam použitej literatúry -11-
  Zoznam príloh -12-

Zdroje: