Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Motivácia pracovníkov

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
660 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4992
Posledná úprava
06.11.2017
Zobrazené
15 825 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pôsobí motivácia skutočne motivačne? Táto jednoduchá veta stojí v centre mojej práce, v ktorej sa zaoberám týmto problémom. Personálne oddelenia si totiž stále častejšie kladú otázku:
Ako docieliť, aby naši pracovníci boli úspešnejší a motivovanejší? Pomôžu odmeny? Ako často? A čo ak doterajšie odmeny nebudú viac stačiť? Nastúpia potom nové, vyššie odmeny?
Motivácia zamestnancov je dnes vo väčšine firiem témou číslo jeden. Zamestnancov s vynikajúcimi pracovnými výsledkami nie je nikdy dosť, musíme ich však správne motivovať. Motivácia zohráva jednu z najdôležitejších úloh v systéme riadenia ľudských zdrojov spoločnosti. Manažéri z oblasti personalistiky musia riešiť otázku prečo niektorí zamestnanci pracujú menej a naopak iní dokážu podávať vynikajúce výsledky. A preto som si vybrala túto tému.
Známy teoretický fyzik Werner K. Heisenberg povedal, že nie je nič praktickejšie ako dobrá teória. Samozrejme, platí to aj o teóriách motivácie. Ich poznanie umožňuje manažérom voliť vhodný prístup podľa situácie a okolností, v akých je potrebné motivovať pracovníkov. V mojej práci popíšem teórie motivácie, ktoré sú zamerané na obsah a teórie zamerané na proces.
Kľúčovými pojmami, ktorými sa zaoberám v práci je motivácia, proces motivácie, stimulácia, pracovná motivácia.
Okrem toho sa pozriem na motiváciu zo strany osobností, ktoré sa pohybujú v oblasti personálneho manažmentu.

Kľúčové slová:

motivácia

typy motivácie

stimulácia

proces motivácie

manažér

pracovníkObsah:
 • OBSAH
  ÚVOD 2
  1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MOTIVÁCIE 3
  1.1 Definícia motivácie 3
  1.2 Proces motivácie 4
  Posilňovanie presvedčenia človeka 6
  1.3 Typy motivácie 8
  1.4 Stimulácia a motivácia 8
  2. TEÓRIE PRACOVNEJ MOTIVÁCIE 11
  2.1 Teórie pracovnej motivácie zamerané na obsah 11
  2.2 Teórie pracovnej motivácie zamerané na proces 16
  2.3 Integrovaný model model motivácie pracovného konania 20
  3. MOTIVÁCIA K PRÁCI V ORGANIZÁCII (Manažment pracovnej motivácie) 22
  3.1 Motivačné stratégie 24
  3.2 Odporúčania pre manažérov 26
  3.3 Čo povedali osobnosti o motivácii 28
  ZÁVER 30
  Použitá literatúra 31

Zdroje:
 • ARMSTRONG, Michael. Personálni management. Praha: Grada Publishing a.s., 1999. ISBN 80-7169-614-5, s. 295 - 315
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. ISBN 80-247-0469-2, s. 159 - 171
 • DONNELLY, James H. a kol. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-422-3, s. 365 - 414
 • BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi 4. vyd. Brno: CP Books a.s., 2005. ISBN 80-251-0505-9, s. 39 - 58
 • BENKOVIČ, Peter. Motivácia pracovníkov: Odmena a trest v práci manažéra. In Manažér 1 (1996) [online]. Dostupné na internete: < http: //www.ibispartner.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=425&Itemid=7 >
 • BURGER, Ivan, REHÁKOVÁ, Helena. Čo motivuje pracovníkov? In Manažér 1 (1996) [online]. Dostupné na internete: < http://www.ibispartner.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=420§Itemid=7 >
 • FUCHSOVA, Katarína, KRAVČÁKOVÁ, Gabriela. Manažment pracovnej motivácie. Bratislava: Iris, 2004. ISBN 80-89018-66-1
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základymoderní personalistiky. Praha: Manegement Press, 2004. ISBN 80-7261-033-3
 • LETOVANCOVÁ, Eva. Psychológia v manažmente. Bratislava: UK v Bratislave, 2002. ISBN 80-223-1725-X, s. 103 - 123
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press, Profit a.s., 1992. ISBN 80-85603-01-2
 • PROVAZNÍK, Vladimír. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publisching, 1999. ISBN 80-7698-423-8