Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Drogy a mladiství

«»
Prípona
.doc
Typ
ročníková práca
Stiahnuté
290 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12123
Posledná úprava
05.01.2009
Zobrazené
6 667 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Problematika drogovej závislosti predstavuje jednu z najzávažnejších a najsmutnejších oblastí súčasnej spoločnosti,ktorá doteraz nedokázala zrejme ani nedokáže vytvoriť podmienky pre vysoko úspešnú prevenciu vzniku drogových závislostí.I keď niektoré prírodné drogy ľudia užívali už v starých dobách pri rôznych rituáloch,išlo vtedy o skôr o jednotlivcov a dospelých jedincov.Dnes užíva drogy,resp. zneužíva veľké množstvo súčasnej populácie na našej planéte,a čo je najhoršie,závislosti na drogách prepadá najmä mládež.
Do roku 1989 sa u nás na Slovensku tomuto problému nevenovala dostatočná pozornosť,nazdávali sme sa,že je to skôr problém Západného sveta-USA a krajín západnej Európy,i keď v 70-tych rokoch minulého storočia sa už u nás liečili závislí mladiství na rôzne prchavé látky.Otvorenie hraníc v roku 1990 umožnilo okrem voľného pohybu osôb a tovaru i nárast obchodu s nelegálnymi drogami aj u nás.Problémy sa začali u nás výraznejšie prejavovať po roku 1991.Výskyt liečených drogovo závislých sa na celom Slovensku od roku 1994 postupne každý rok zvyšuje.(R. Campbell,1988)


Kľúčové slová:

drogy

mladiství

drogová závislosťZdroje:
  • Jarmila Kačániová,Primárna prevencia drogových závislostí,Ekonom,2004,ISBN 80-225-1973-1
  • František Novomeský,Drogy:Historia-Medicína-Právo,Advent Orion,1996,ISBN 80-88719-49-6
  • Mária Žáková,Rizikový klient,Rigorozna práca,Trnava,TU,2001
  • Karel Nešpor,Návykové chování a závislost,Portál,2000,ISBN 80-7178-432-X
  • Ross Campbell,Tvoje dieťa a drogy,Porta Libri,2003,ISBN 80-89067-09-3
  • Jan Pokorný,Diagnostika,liečba a prevencia drogových závislostí,2005,ISBN 80-8075-65-3