Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Voda ako súčasť životného prostredia

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13061
Posledná úprava
12.10.2020
Zobrazené
1 280 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Životným prostredím človeka rozumieme všetko, s čím človek (jedinec, spoločenská skupina alebo celé ľudstvo) je alebo môže byť v relatívne bezprostrednom vzájomnom vzťahu. Súčasné problémy vzťahu človeka a jeho životného prostredia sú logickým dôsledkom doterajšieho nerovnomerného vývoja ľudskej populácie a jej prístupu k využívaniu a ovplyvňovaniu prírody.
Zložkami životného prostredia sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy. Po kyslíku druhým najdôležitejším faktorom pre existenciu života je voda.
Voda ako jediná zložka krajiny disponuje tromi rôznymi skupenstvami - tuhým, kvapalným a plynným, všetky rovnako dôležité pre existenciu živých organizmov na Zemi. Voda na jednej strane podmieňuje život, no na druhej strane jej nedostatok, ale aj nadbytok spôsobuje ohrozenie alebo aj zánik života. Pre mnohé národy je však voda otázkou života a smrti (2).
Voda nemôže fungovať bez pohybu. Rozlišujeme vodu zrážkovú, povrchovú a podpovrchovú. Všetky formy vody vytvárajú tzv. vodné zdroje. Ide o podzemné a povrchové vody, ktoré sú alebo môžu byť využívané na zabezpečenie potrieb spoločnosti. Zdrojom vody môže byť ktorékoľvek miesto, kde sa voda nachádza v technicky využiteľnej forme. Spotreba vody stúpa v dôsledku ľudských aktivít. Napr. na výrobu 1 kila papiera sa spotrebuje 100 litrov vody. Čím je výroba intenzívnejšia , tým je vyššia spotreba vody. Stúpa fyziologická potreba a potreba vody na hygienu. Aby voda plnila svoju funkciu, musí byť nezávadná. Pri zabezpečovaní vodných zdrojov berieme do úvahy funkciu: biologickú, zdravotnú, kultúrnu, estetickú a ekonomickú. S vodou súvisí aj fotosyntéza, ktorá zabezpečuje výživu ľudstva a rastlín, čiže celého sveta. Voda bola hlavným pričinením pri tvorbe pôdy, z ktorej máme potraviny.
...

Kľúčové slová:

voda

príroda

živtoné prostredie

príroda

život

zrážková voda

povrchová voda

podpovrchová voda

tok

vodné toky

oceán

rieka

znečistenie vodyObsah:
  • Životné prostredie
    Voda
    Vodné toky
    Znečisťovanie vodných zdrojov
    Svetový oceán

Zdroje: