Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových

Štátny rozpočet Slovenskej republiky

«»
Prípona
.rtf
Typ
referát
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2312
Posledná úprava
06.10.2016
Zobrazené
2 737 x
Autor:
adria202
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základné ustanovenia (1) Štátny rozpočet je základným ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu, ktorým sa zabezpečuje rozdeľovanie jeho prostriedkov. Riadi sa ním rozpočtové hospodárenie Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku.
(2) Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.
(3) Limit výdavkov štátneho rozpočtu a maximálnu výšku schodku alebo minimálnu výšku prebytku štátneho rozpočtu na rozpočtový rok schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky zákonom o štátnom rozpočte. V zákone o štátnom rozpočte sa rozpočtuje aj výška príjmov štátneho rozpočtu. Zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok možno ustanoviť, že niektoré príjmy rozpočtových kapitol sú záväznými ukazovateľmi rozpočtovej kapitoly. Prílohou zákona o štátnom rozpočte sú údaje o príjmoch a výdavkoch rozpočtových kapitol.
(4) V štátnom rozpočte, v rozpočtoch štátnych fondov a v rozpočtoch obcí sa uplatňuje jednotné triedenie príjmov a výdavkov, ako aj jednotný spôsob sledovania ich plnenia (rozpočtová klasifikácia), ktoré ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom

Kľúčové slová:

štátny rozpočet

kontrola

hospodárenie

štátne fondy

rozpočtový rok

finančná politika štátuObsah:
 • Štátny rozpočet Slovenskej republiky
  Obsah štátneho rozpočtu
  Príjmy štátneho rozpočtu
  Kontrola rozpočtového hospodárenia a zodpovednosť za hospodárenie
  Príprava rozpočtu
  Realizácia rozpočtu
  Hodnotenie rozpočtu
  Rozpočtovanie orientované na výsledky