Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Investície ako časť agregátneho dopytu

«»
Prípona
.docx
Typ
referát
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46966
Posledná úprava
19.04.2017
Zobrazené
416 x
Autor:
david.kral
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou mojej práce je „Investície ako časť agregátneho dopytu“. V práci sa pokúsim vysvetliť a priblížiť jednotlivé pomenovania, s ktorými sa v danej téme často stretneme. Ako základ je potrebné si vysvetliť pojem makroekonómia, čomu sa venuje a aká je podstata tohto pojmu. V krátkosti sa makroekonómia zaoberá problémami, ako je výkonnosť ekonomiky a jej meranie, podstata a funkcie peňazí, fungovanie bankového systému, cyklický vývoj ekonomiky a ekonomický rast, nezamestnanosť, inflácia a možnosti ich ovplyvňovania prostredníctvom hospodárskej politiky.
Pojem „investícia vo všeobecnosti chápeme ako vloženie finančných prostriedkov, času, energie do určitej oblasti, s očakávaním budúceho prospechu. S týmto pojmom je však možné sa stretnúť vo viacerých oblastiach, no podstata pojmu sa tým nemení.
„Agregátny dopyt“ je celkové množstvo statkov a služieb, ktoré sú spotrebitelia ochotní kúpiť za danú cenu. Teda vyjadruje všetky výdavky, všetkých ekonomických subjektov v národnom hospodárstve za určité obdobie. Na agregátny dopyt vplývajú cena, preferencie a dôchodky.

Kľúčové slová:

Makroekonómia

investícia

dopyt

úroková miera

agregátny dopytObsah:
 • 1. Obsah 2
  1. Úvod 3
  2. Makroekonómia 4
  3. Investícia / investície 4
  4. Úroková miera 5
  5. Úspory 7
  6. Agregátny dopyt 7
  7. Záver 8
  8. Čestné prehlásenie 9
  9. Bibliografické odkazy 10
  10. Internetové odkazy 10