Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Etická výchova - charakteristika predmetu

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13056
Posledná úprava
12.10.2020
Zobrazené
784 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, ktorá úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosocialnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácii a morálnych zásad, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu mravných noriem a napomáha k osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosocialnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností, otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných, ...., ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.
...

Kľúčové slová:

etika

etická výchova

prosociálnosť

osobnostný rozvoj

sociálny rozvoj

komunikácia

dôstojnosť

empatia

asertivita

prosociálne správanie

sebaúcta

sociálna zručnosťObsah:
 • Charakteristika predmetu:
  Rozvíjajúce ciele a spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových kompetencií
  Prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi
  Obsahový a výkonný štandard
  Využívanie foriem a metód práce
  Učebné zdroje
  Hodnotenie predmetu

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • študijný materiál