Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Efektívnosť záujmovej telesnej výchovy a školského športu na stredných školách

«»
Prípona
.pdf
Typ
projekt
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38634
Posledná úprava
22.11.2011
Zobrazené
970 x
Autor:
peter.melek11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Projekt dizertačnej práce. Cieľom je porovnať  ekonomickú, sociálnu a vzdelávaciu efektívnosť organizačných foriem záujmovej telesnej výchovy na Slovensku. 

Kľúčové slová:

efektívnosť

ekonomika

spoločnosť

telesná výchova

vzdelávanieObsah:
 • 1 VSTUP DO PROBLEMATIK
  1.1 Záujmová telesná výchova
  1.2 Efektívnosť záujmovej telesnej výchovy a školského športu na stredných školách
  1.3 Organizácia a financovanie záujmovej telesnej výchovy a školského športu
  1.4 Záujmová telesná výchova a školský šport v zahraničí
  2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE
  2.1 CIEĽ
  2.2 HYPOTÉZY
  2.3 ÚLOHY
  3 METODIKA
  3.1 Výskumné metódy
  3.2 Organizácia výskumu
  4 OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

Zdroje:
 • ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV
 • KLEIN, G. – HARDMAN, K., Physical education and Sport Education in European Union, Paris : Editions Revue EP.S. 2008. ISBN 978-2-86713-359-6; ISSN 0756-2136 KOLEKTÍV, 2001, Didaktika telesnej výchovy, Bratislava : FTVŠ UK a SVSTVŠ. 2001. ISBN: 80-968252-5-9 s. 51 a 103.
 • KRATOCHVÍLOVÁ, E. 2004. Pedagogika voľného času. Bratislava: Univerzita Komenského. 2004. 307 s. ISBN 80-223-1930-9.
 • MELICHER, A. – SLEZÁK, J. 2007. Záujmová telesná výchova žiakov základných a stredných škôl v súčasných podmienkach, Bratislava: FTVŠ UK, 2007. ISBN 80 – 8068 – 198 – 8, s. 625.
 • MIKOLAJOVÁ, S. 2009. Financovanie športu zo štátneho rozpočtu v Slovenskej republike od roku 1993, Bratislava : FTVŠ UK, 2009
 • MŠVVaŠ - ÚIPŠ, 2007. Analýza činnosti CVČ v SR za rok 2007, Dostupné na: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=65
 • ÚRAD VLÁDY SR, - MŠVVaŠ, Národný program rozvoja športu Slovenskej republiky, 2010. Dostupné na www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=599
 • ÚRAD VLÁDY SR, - MŠVVaŠ, Zákon o výchove a vzdelávaní, 2008. Dostupné na: http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/z245_2008.pdf
 • PRŮCHA, J. 1997. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3.
 • TASR, 2011. Zmena financovania môže mať na centrum voľného času likvidačný dopad. Dostupné na: http://www.skolskyportal.sk/clanky/zmena-financovania-moze-mat-na-centrum-volneho-casu-likvidacny-dopad
 • THE COUNCIL OF EUROPE, Štrasburg 2002. Dostupné na: www.wikipedia.sk
 • ÚRAD VLÁDY SR, 2010. Programové vyhlásenie vlády Dostupné na: http://www.government.gov.sk/22241/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-obdobie-rokov-2010-2014.php
 • VLÁDA SR, 2010. Programové vyhlásenie vlády slovenskej republiky, 2010. Dostupné na: http://www.government.gov.sk/data/files/6257.pdf