Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Ďalšie zložky marketingového komunikačného mixu

«»
Prípona
.pptx
Typ
prezentácia
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46756
Posledná úprava
31.10.2016
Zobrazené
742 x
Autor:
veronika.kusnirova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Priamy marketing

• Priamym marketingom - anglicky ,,direct marketing“ je označovaná priama komunikácia so starostlivo vybranými individuálnymi zákazníkmi, s cieľom získať okamžitú odozvu. (Kotler, 2007)
• Spiler-Baier (2010) definujú priamy marketing ako proces interaktívnej priamej komunikácie s cieľovými zákazníkmi vybranými prostredníctvom využitia databáz rôzneho typu.

Kľúčové determinanty
• Presné a aktuálne databázy
• Interaktivita
• Priama komunikácia
• Cieľový zákazník
• Komunikačné média
• Merateľnosť
• Odozva
• Jeden alebo viacero komunikačných kanálov


Kľúčové slová:

priamy marketing

faktory

priamy mail

telemarketing

email marketing

sponzoring

reklama

event marketing

guerilla marketingObsah:
 • Priamy marketing
  Kľúčové determinanty
  Ciele priameho marketingu
  Faktory vplývajúce na rast priameho marketingu
  Priamy mail - Direct mail
  Email marketing
  Telemarketing
  Sponzoring a marketingová komunikácia v prostredí internetu
  Porovnanie tradičných médií s internetom
  Základné typy internetovej reklamy
  Event marketing
  Hlavné výhody organizovania eventov sú :
  Guerrilla marketing
  Integrovaný marketingový komunikačný systém