Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Základy pedagogiky (čo je pedagogika, predmet, náplň, úlohy, ...)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40907
Posledná úprava
20.11.2012
Zobrazené
2 449 x
Autor:
bea.hippova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
PEDAGOGIKA
je spoločenskovedná disciplína, veda, kt. rieši otázky výchovy a vzdelávania z praktickej aj teoretickej stránky.
PEDAGOGIKA – je teória výchovy, vzdelávania a vyučovania.
- Pedagogika je veda o výchove, ktorá skúma výchovno-vzdelávací proces, ktorej cieľom je objavovať všeobecne platné zákonitosti, poučky, pravidlá, ktoré odrážajú vzťahy súvislosti v konkrétnej výchovnej praxi.
- Pedagogika je veda o výchove, skúmajúca podstatu a zákonitosti výchovy ako spoločenského javu.
- Pedagogika (z gr. paidagogos = umenie výchovy < pais = dieťa + agó = vediem, riadim) pôvodne sa myslelo sprevádzanie dieťaťa z domu do školy) je jednak spoločenská disciplína (veda, teória a náuka) o výchove a vzdelávaní a jednak príslušná prax. 
- Opiera sa o výsledky spoločenských aj prírodných vied. Skúma výchovný proces so všetkými jeho činiteľmi, zložkami, metódami a podmienkami.  

Exploratívna veda – pozorovanie, skúmanie
Explanačná veda – explanatio (lat.) – vysvetlenie na identifikáciu a objasňovanie javov edukačnej reality
Pedagogika má dve zložky:
- Teoretická (systém poznatkov, ktoré popisujú a vysvetľujú javy a procesy edukačnej reality)
- Výskumná (poskytujú údaje, dáta a odôvodnenia pre popis a vysvetlenie)
...

Kľúčové slová:

predmet pedagogiky

pedagogika

základy pedagogikyObsah:
 • Obsah pedagogiky
  Vznik PG ako vedy
  Výchova v Starom Grécku
  Spartská výchova (bojový štýl)
  Aténska výchova (harmónia tela a duše)
  Výchova v starovekej Číne a Egypte
  Výchova v starovekom Ríme
  PG Novoveku
  PG v 20. storočí
  Sociologické smery
  Vzťah PG k iným vedám
  Základné PG kategórie
  Základné pojmy
  Typy učiteľa
  Funkcie rodiny
  Elementy edukácie
  Sociálne vzťahy v procese vzdelávania
  Základné edukačné ciele

Zdroje:
 • RNDr. Barkasi