Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Teórie poistenia - kompletné spracované prednášky

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41500
Posledná úprava
03.02.2013
Zobrazené
1 115 x
Autor:
matka1683291
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. prednáška: Poisťovníctvo
Poisťovníctvo prechádza vo svete u nás neustálym vývojom a všetci účastníci poistného vzťahu sa musia neprestajne prispôsobovať meniacej sa legislatíve, meniacim sa požiadavkám doby a silnejúcej konkurencii.

Poisťovníctvo je nevýrobným odvetvím ekonomiky zaoberajúce sa
• poisťovacou
• zaisťovacou
• a zábrannou činnosťou

Poisťovacou činnosťou sa rozumie
• dojednávanie a sprostredkovanie poistenia,
• jeho správa a poskytovanie poistných plnení.

Sociálne poistenie je súčasťou sociálnej politiky štátu. V každom štáte je upravené zákonom, ktorý upravuje
• druhy sociálnych poistení
• organizáciu sociálneho poistenia
• financovanie sociálneho poistenia
• dohľad štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia
...

2. a 3. prednáška: Princípy poistných vzťahov
Poistné vzťahy sú charakterizované určitými typickými princípmi
• solidárnosťou
• podmienenou návratnosťou
• neekvivalentnosťou

1.Solidárnosť znamená, že poistení spoločne vytvárajú platením poistného poistné rezervy.
Poistné rezervy sú vytvorené peňažné prostriedky, ktoré sú určené na krytie náhrady v prípade realizácie rizika len u tých poistených, u ktorých nastala poistná udalosť.

2. Poistný vzťah smerom od poisťovne k poistenému sa realizuje len na základe splnenia určitej podmienky. Tou podmienkou je vznik poistnej udalosti.Ak sa táto podmienka nesplní, nerealizuje sa peňažný vzťah.

Podmienená návratnosť vložených prostriedkov znamená, že poistná náhrada sa poskytuje poistenému iba v prípade
• ak nastane poistná udalosť, ktorá bola dohodnutá v poistnej zmluve
• a v poistných podmienkach.
...

Kľúčové slová:

teória poistenia

poisťovníctvo

prednášky

princípy poistných vzťahov

poistný trh

životné poistenie

neživotné poistenie

poistenie majetku

poistenie zodpovednosti za škoduObsah:
 • 1. prednáška: Poisťovníctvo
  2. a 3. prednáška: Princípy poistných vzťahov
  4. prednáška: Riziko
  5.a 6. prednáška: Poistný trh ako súčasť finančného trhu
  7. prednáška: Životné poistenie
  8. prednáška: Neživotné poistenie
  9. prednáška: Poistenie majetku
  10. prednáška: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  11. prednáška: Poistenie investičných celkov

Zdroje:
 • Pprednášky B.Drugdová
 • Povinná literatúra Majtánová a kol.: Poisťvníctvo, IURA EDITION 2009, Bratislava