Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Teória poistenia (Drugdová)

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46178
Posledná úprava
05.10.2015
Zobrazené
551 x
Autor:
lukas.homola
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod do predmetu teórie poistenia, systémy poistných vzťahov v NH, legislatívna úprava jednotlivých systémov

Teória poistenia
- poisťovníctvo prechádza vo svete u nás neustálym vývojom a všetci účastníci poistného vzťahu sa musia neprestajne prispôsobovať meniacej sa legislatíve, meniacim sa požiadavkám doby silnejúcej konkurencii
- poisťovníctvo je nevýrobným odvetvím ekonomiky zaoberajúce sa poisťovacou, zaisťovacou a zábrannou činnosťou
o poisťovacou činnosťou sa rozumie dojednávanie a sprostredkovanie poistenia, jeho správa a poskytovanie poistných plnení
• Sociálne poistenie je súčasťou sociálnej politiky štátu. V každom štáte je upravené zákonom, ktorý upravuje druhy sociálnych poistení, organizáciu sociálneho poistenia financovanie sociálneho poistenia, dohľad štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia
- Poisťovníctvo patrí do finančnej a úverovej sústavy a je odvetvím peňažných služieb, jednotlivé súčasti poisťovníctva môžeme členiť na
o poistenie v sociálnom zabezpečení
o komerčné poistenia
o penzijné, resp. doplnkové dôchodkové poistenie

Kľúčové slová:

poisťovníctvo

poistenie

zaistenieObsah:
 • 1. úvod do predmetu teórie poistenia, systémy poistných vzťahov v NH, legislatívna úprava jednotlivých systémov
  2. sociálne poistenie, význam, úlohy, tendencie vývoja
  3. systém poistných vzťahov v komerčnom poistení, kategória poistenie
  4. systém poistných vzťahov v komerčnom poistení, kategória riziko
  5. charakteristika predmetu a väzieb poistného trhu
  6. finanční sprostredkovatelia a finanční poradcovia
  7. životné poistenie, odvetvia životného poistenia
  8. neživotné poistenie, odvetvia neživotného poistenia
  9. neživotné poistenie , odvetvia neživotného poistenia, poistná matematika
  10. zaistenie
  11. podmienky podnikania poisťovní a zaisťovní, technické rezervy
  12. solventnosť poisťovní
  13. dohľad nad poisťovníctvom

Zdroje:
 • Majtánová a kol. Poisťovníctvo, vydavateľstvo Iura Edition 2009