Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 592   projektov
13 nových

Súbor prednášok z predmetu Firemné plánovanie

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6128
Posledná úprava
27.09.2017
Zobrazené
1 287 x
Autor:
matulda
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prečo plánovať?

„Každý, kto chce dnes podnikať, si musí utvoriť predstavu o tom, v akom odbore chce podnikať, ako si predstavuje svoje podnikanie a jeho výsledky. Uvažuje teda smerom do budúcnosti, ...“

„Plánovanie je nutné preto, že iba tak možno dopredu posúdiť, či to čo máme v úmysle možno aj hospodársky a finančne realizovať.“

FIREMNÉ PLÁNOVANIE

Predpokladá vytýčenie cieľov, hľadanie ciest, prostriedkov a zodpovednosti za realizáciu cieľov a zámerov.

Pojem plánovať - znamená projektovať, načrtnúť schému, ako niečo vykonať (dosiahnuť).

Plánovanie odpovedá na otázky:
Kde sa podnik nachádza?
Kam sa chce dostať?
Ako sa tam chce dostať?

Firemné plánovanie - je proces, ktorý predstavuje sériu na seba nadväzujúcich krokov. V každom kroku sa uskutočňuje jeden al. viacero rozhodovacích procesov. (definovanie alternatív riešenia, výber kritérií, rizikové preferencie, hodnotenie alternatív, výber optimálnej varianty alternatívy a pod.)

Kľúčové slová:

plány

plánovanie

firemné plánovanie

podnikateľský plán

marketingový plán

zásobovanie

finančný plán

plánovanie výnosov

časové dimenzieObsah:
 • Prečo plánovať?
  Firemné plánovanie
  Koncepčné prístupy k plánovaniu platné aj pre msp
  Štruktúra plánovacieho procesu
  Systém firemných plánov
  Podľa úrovne plánovania sa rozlišuje:
  Podľa časového horizontu plánovania:
  Podľa obsahovo-vecnej skladby plánov:
  Podnikateľský plán:
  Funkcie:
  Obsah a štruktúra podnikateľského plánu:
  Štruktúra podnikateľského plánu:
  Marketingový plán
  Obsah marketingového plánovania v podniku
  Marketingové plánovanie
  Proces tvorby marketingového plánu
  Metóda smart
  Rozvoj produktu:
  Marketingové stratégie
  Plánovanie výroby
  Operatívne plánovanie výroby
  VŠeobecný model operatívneho plánovania výroby: /na cviku/
  Plánovanie zásobovania v podniku
  Metóda xyz
  Finančný plán podniku
  Finančný plán
  Finančné plánovanie
  Členenie finančných plánov:
  Časové dimenzie fp
  Štruktúra finančného plánu, algoritmus tvorby fp:
  Obsah jednotlivých častí fp
  Plánovanie výnosov
  Základné metódy plánovania výnosov

Zdroje:
 • Lesáková:Firemné plánovanie v malých a stredných podnikoch (1.vyd. EF UMB,2003, ISBN 80-8055-756-X)