Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Prednášky zo Sociálneho poradenstva

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
74 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39137
Posledná úprava
26.12.2011
Zobrazené
2 453 x
Autor:
petto
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prednáška z predmetu Sociálne poradenstvo obsahuje základné rozdelenie, princípy, metody a úrovne poradenstva. 

1. KAPITOLA - poznámky
Pomoc
Výmena informácií
Proces učenia
Fenomén ľudskej interakcie – kontakt, vnímame klienta
Vedomé ovplyvňovanie správania ( skupín klientov –podľa veku, patol. javov atď.)

4 základné úrovne poradenskej činnosti (str.13 z knihy) – poznámky z prednášky
1. Radenie ako interindividuálna komunikácia - človeka s človekom, jednotlivcom a skupinou
2. Poradenstvo ako rola v spoločenstve – v rodine, spoločnosti
3. Poradenstvo ako aspekt a funkcia rozvinutých moderných profesií – finančné poradenstvo, daňové
4. Poradenstvo ako samotná špecializovaná a profesionálna činnosť – pedag.-psych. poradne, predmanželské poradne, centrá výchovnej a poradenskej prevencie (centrá patria pod MPSVaR).

Charakteristické črty poradenstva (str.14 z knihy) – poznámky z prednášky
• Interdisciplinárny a komplexný charakter – spolupracuje viac vedných disciplín a odborníkov (psychológia pedagogika)
• Multisférový a multikonzumný charakter – zlaďuje záujmy a potreby širokého spektra užívateľov, spolupracujú viaceré rezorty (zdravotníctvo, školstvo PSVaR)
• Profesionálny charakter – poradenstvo je vykonané na profesionálnom základe teoreticky i prakticky pripravovanými odborníkmi - kompetentný odborník – efektívne poradenstvo
...

Kľúčové slová:

sociálne poradenstvo

sociálny pracovník

typy klientov

urovne poradenstva

princípy

etika

poradenský procesObsah:
 • 1. KAPITOLA
  Pomoc
  Výmena informácií
  Proces učenia
  Fenomén ľudskej interakcie – kontakt, vnímame klienta
  Vedomé ovplyvňovanie správania ( skupín klientov –podľa veku, patol. javov atď.)

  2. KAPITOLA
  Druhy poradenstva
  Vývoj na Slovensku
  Princípy
  Úrovne
  Metody

  3. KAPITOLA
  Štátna správa a poradenstvo

  4. KAPITOLA
  Obsahové zameranie soc. poradenstva
  Požiadavky kladené na poradcu
  Metóda rozhovoru

  5. KAPITOLA
  Sociálny pracovník - poradca
  Sociálny klient

Zdroje:
 • Schavel - Olah - Sociálne poradenstvo. 2010.
 • Gabura - Sociálne poradenstvo. 2005.
 • Gabura - Pružinská - Poradenský proces. 1995.