Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
3 nových

Prednášky z predmetu Semiotika

«»
Prípona
.pdf
Typ
prednášky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47360
Posledná úprava
09.07.2018
Zobrazené
276 x
Autor:
Matt
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jazykový znak :
- V bežnom živote sa stretávame s rôznymi znakmi, ktoré sú návzájom poprepájané
- Hovoríme o nich ako o znakových systémoch alebo znakových sústavách.
- Napríkla farby na semafóre, dopravné značky, karty, značky chemických prvkov.....
- Zložité znakové sústavy sú usporiadané ( štrukturované) do podsystémov.
- Napríklad diferenciácia SZ v slovníku živá príroda - zviera - samec - šelma - pes - nemecký ovčiak
- Štruktúra gramatického systému : slovesné časy - oznamovací spôsob - minulý čas
- Jazykový znak patrí vo všeobecnosti medzi znaky.
- Znak = taká hmotná alebo nehmotná vec, ktorá nemá zmysel sama o sebe, ale jej zmyslom je zastupovať / označovať iné veci ( hmotné aj nehmotné)

História semiotiky :
- Počiaty náuky o znakoch ( semiotiky) siahajú do starovekého Grécka
- 300 - 100 rokov pred našim letopočtom vytvorili Stoici základ sémantického trojuholníka
- F. de Saussure
- Ch. S. Pierce
- 1. Ikony ( faktická podobnosť) metafora
- 2. Indexy ( symptomatická semiotika ) metonýmia ( dym - znak ohňa)
- 3. Symboly ( konvenčné)

Kľúčové slová:

semiotika

sémantický trojuholník

semiotický trojuholník

Jazykový znak

F. de Saussure

Ch. S. Pierce

Denotát

Designát

Designátor

Grafológia

Kryptografia

Epigrafia

PaleografiaObsah:
  • Písmo ako súčasť znakových systémov
    Iné vedné odbory zaoberajúce sa písmom
    Vývoj písma