Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 301   projektov
0 nových

Prednášky na Progresívne technológie (plazma, laser, vodný lúč)

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
414 x
Veľkosť
49,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37652
Posledná úprava
08.08.2011
Zobrazené
2 472 x
Autor:
peter455
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

Tepelné metódy delenia materiálov (laserom)
Historický vývoj konceptu lasera je považovaný za prirodzený vývoj výskumných prác, ktoré boli urobené začiatkom 50 rokov dvadsiateho storočia, ktoré zahŕňali práce na zosilňovačoch mikrovĺn (microwave amplifiers). To, že v základe laser vychádza z teórie maserov odráža skutočnosť, že v začiatkoch boli označované za optické masery. Slovo laser je akronym pre Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

V roku 1917 ako prvý predložil koncept stimulovanej emisie A. Einstein.

V rokoch 1917-1950 boli v popredí práce na atómovej a molekulárnej spektroskopii a preto sa vo vedeckých inštitúciách nevenovalo toľko pozornosti fenoménu stimulovanej emisie. 

V rokoch 1953-1954 sa začali nezávisle od seba venovať použitiu stimulovanej emisie pre zosilnenie mikrovĺn Weber (1953 / (University of Maryland), Basov a Prokhorov (1954) (ZSSR) a Townes (1965 / Columbia University). Townes, Basov a Prokhorov dostali Nobelovu cenu za fyziku v roku 1964 práve za práce v tejto oblasti a za práce v oblasti kvantovej elektrodynamickej teórie.

Princíp činnosti lasera spočíva v hromadení energie v atómoch, ktorá sa naraz uvoľní vo forme veľmi intenzívneho lúča. Všetky fotóny v laserovom lúči majú takmer rovnaké charakteristiky, preto sa laserové žiarenie nepodobá na „klasické" slnečné či žiarovkové svetlo, ale skôr sa približuje k vlastnostiam ideálnej svetelnej vlny. Z tohto dôvodu javy vyvolané pri interakcii laserového žiarenia s látkou úzko súvisia so základnými vlastnosťami svetla.

Technológia tepelného delenia plazmovým oblúkom
- plazma - štvrté skupenstvo látky,
- elektricky vodivý stav plynu, ktorý sa na Zemi vyskytuje výnimočne,
- niektorí autori (C.J. Walsh, H.A. Baldis, R.G. Evans) považujú za plazmu niektoré časti ionosféry, zvlášť vrstvu F, ktorá odráža rádiové vlny a umožňuje rádiové spojenie odrazom o ionosféru,
- v plazmovou skupenstve sú nitra i atmosféry hviezd, slnečný vietor, jadrá galaxií, hmloviny a množstvo objektov vo Vesmíre,
- na Zemi sa s plazmou stretávame v kanáloch bleskov,
- plazma je tiež umelo vytvorená a skúmaná v laboratóriách a vzniká ionizáciou plynu pri vysokých teplotách, alebo ako elektrický výboj medzi anódou a katódou,
- termín plazma sa používa pre označenie veľkého počtu častíc (atómov, molekúl iónov, elektrónov) bez pevnej vzájomnej väzby, z ktorých aspoň niektoré majú elektrický náboj a v dostatočne veľkom objeme je súčet kladných a záporných elektrických nábojov nulový.

Vodný prúd
Práve technológia vodného lúča je prierezová aplikovateľná do všetkých výrobných a priemyselných odvetví s minimálnym dopadom na životné prostredie. Technológia je už v súčasnosti známa studenou výrobnou operáciou, minimálnymi silovými účinkami na obrábaný materiál, presným rezom s minimálnym odpadom...  

Kľúčové slová:

progresívne technológie

plazma

laser

vodný prúd

tepelné delenieObsah:
 • TECHNOLÓGIA DELENIA A DÁVKOVANIA
  Delenie – laserom (história)
  Delenie – laserom
  Delenie – laserom (vznik lúča)
  Delenie – laserom (použitie)
  Delenie – laserom (mechanizmy)
  Delenie – konštrukcia laserov
  Pevnolátkové lasery
  Plynové lasery
  Kvapalinové a polovod. lasery
  Módy laserov
  Výhody delenia laserom
  Nevýhody delenia laserom
  Kvalita delených plôch a hrán
  Rýchlosť produkcie
  Tepelne ovplyvnená oblasť
  Drsnosť Ra, Drsnosť Rz
  Tepelné delenie

  TECHNOLÓGIA TEPELNÉHO DELENIA PLAZMOVÝM OBLÚKOM
  Úvod
  Vývoj technológie
  História vývoja delenia plazmovým oblúkom
  Princíp tepelného delenia plazmovým oblúkom
  Plyny pre tepelné delenie plazmovým oblúkom
  Zapojenie plazmového horáka
  Spôsoby tepelného delenia plazmovým oblúkom
  Hlavné oblasti aplikácie
  Výhody a nevýhody delenia plazmovým oblúkom
  Parametre procesu delenia
  Základné pojmy charakterizujúce oddelenú plochu a hranu
  Výskumná činnosť
  Faktorová analýza
  Chyby na delených plochách
  Chyby na delených hranách

  VODNÝ PRÚD
  Delenie - vodný lúč
  Uplatnenie technológie vodného lúča
  Schéma rozdelenia druhov kvapalinových lúčov