Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Podstata a význam manažmentu - poznámky z prednášok

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6804
Posledná úprava
14.08.2018
Zobrazené
695 x
Autor:
fidorka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podstata a význam manažmentu.

Manažment je riadenie organizácií fungujúcich v podmienkach trhového hospodárstva, ktoré sa vyznačuje dostatočne pružnou konkurenčnou štruktúrou a nezablokovanými cenovými mechanizmami, schopnými poskytovať kritériá pre objektívnu kalkuláciu nevyhnutnú na efektívnu alokáciu disponibilných zdrojov, ako aj spontánne impulzy pre ekonomický rast.


Pojem manažment má tieto významy:
• manažment ako praktická činnosť,
• manažment ako teória, vedná disciplína,
• manažment ako osobitná skupina ľudí.

Manažment ako praktická činnosť predstavuje druh práce alebo sústavu aktivít, ktoré manažéri vykonávajú na dosiahnutie cieľa. Manažment znamená koordináciu aktivít iných ľudí.

Manažment ako vedný odbor predstavuje naakumulovaný a logicky usporiadaný súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia, vypracovaných na základe abstrakcie a empírie, ktorým sa možno učiť a aj ich vyučovať. Cieľom je porozumieť im a naučiť sa aplikovať ich v praxi.

Manažment sa používa aj na označenie ľudí, ktorých poslaním je plniť manažérske funkcie. Vzťahuje sa buď na všetkých manažérov alebo len na ich časť, t.j. na vrcholových manažérov podnikov.

Kľúčové slová:

manažment

plánovanie

vedenie ľudí

kontrola

podnikové plány

manažérske roly

motivácia

rozhodovanie

informačný systém

deľba právomocí

MintzbergObsah:
 • 1. Podstata a význam manažmentu.
  2. Systémy manažmentu vo svete.
  3. Podstata a obsah teórie manažmentu.
  4. Hlavné koncepcie manažmentu vo vyspelých krajinách.
  5. Charakteristika rozhodovaco - informačného procesu.
  6. Časový priebeh rozhodovania.
  7. Postupy a metódy rozhodovania.
  8. Informačný systém organizácie.
  9. Charakteristika organizácie, organizovania a organizačnej štruktúry.
  10. Základné spôsoby organizačného členenia.
  11. Deľba rozhodovacej právomoci - prednosti, nedostatky, zásady a faktory optimálnej deľby rozhodovacej právomoci.
  12. Podstata a obsah plánovania.
  13. Podnikové plány.
  14. Kontrola a kontrolný proces.
  15. Obsah a štýl vedenia ľudí.
  16. Podstata komunikácie a model komunikačného procesu.
  17. Organizačná a interpersonálna komunikácia.
  18. Motivácia ako súčasť vedenia ľudí.
  19. Druhy manažérov a manažérske roly.