Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Podnikateľské právo

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6883
Posledná úprava
17.08.2018
Zobrazené
684 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Učebná osnova

1. Úloha obchodného práva v obchodných stykoch.
2. Pramene obchodného práva. Systematika a charakteristika Obchodného zákonníka. Vzťah obchodného a občianskeho zákonníka.
3. Subjekty obchodných a hospodárskych vzťahov. Právnické osoby, fyzické osoby, obchodný register, živnostenský register, podnikanie, podnikateľ, obchodné meno.
4. Individuálne podnikane. Živnostenský zákon, živnosť a jej delenie, práva a povinnosti živnostníka, zodpovedný zástupca, zánik živnostenského oprávnenia.
5. Spoločné podnikanie. Obchodné spoločnosti a družstvo. Založenie, vznik, spoločníci, orgány, štatutárne orgány, zákaz konkurencie, ručenie za záväzky, vklady, základné imanie, prevody obchodných podielov, vyrovnávací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, rezervný fond, likvidácia, zrušenie, zánik.
6. Hospodárska súťaž. Nekalosúťažné konanie, generálna klauzula, jednotlivé skutkové podstaty.
7. Iné typy podnikania. Tiché spoločenstvo. Združenie bezprávnej subjektivity, záujmové združenia právnických osôb.
8. Obchodné záväzkové vzťahy. Uzavieranie obchodných zmlúv, vznik zmluvy, zmena v obsahu a subjektoch, postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu, pristúpenie, zánik záväzku. Relatívne obchody, absolútne obchody, absolútne neobchody.
9. Osobitné uzatvárania obchodných zmlúv. Verejný návrh, obchodná verejná súťaž, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy. 10. Zabezpečenie záväzkov. Ručenie, banková záruka, záložné právo, zátržne právo, zmluvné právo, zmluvná pokuta, uznanie záväzku.

Kľúčové slová:

tiché spoločenstvo

rezervný fond

kontrola

živnosť

podnikateľské právo

obchodné právo

živnostenský register

zodpovednosť za škodu

premlčanieObsah:
 • Podnikateľské právo
  Obchodné právo - z histórie
  Obchodné právo
  Formy podnikania
  Spoločné formy podnikania
  Záujmové združenie právnických osôb
  Obchodné spoločnosti
  Špeciálne ustanovenia
  Živnosť
  Zodpovedný zástupca
  Žiadosť o vykonaní živnosti
  Povinnosti FO a PO
  Preukazom živnostenského oprávnenia
  Živnostenský register
  Kontrola
  Obchodno-záväzné vzťahy
  Charakter záväzkov z pohľadu subjektu
  Charakter podľa predmetu záväzkového vzťahu
  Mechanizmus vzniku dohody (zmluvy)
  Zmena zmluvy
  Zánik záväzkov
  Podmienky kvalifikovaného splnenia zmluvy
  Dôsledky porušenia zmluvných povinností
  Zodpovednosť za škodu
  Rozsah náhrady škody
  Premlčanie podľa obch. z.
  Zabezpečenie záväzkov

Zdroje:
 • Obchodný zákonník 513, r. 92
 • Živnostenský zákon
 • Občiansky zákonník
 • Eva Hudecová, Ekonomické právne aspekty základných obchodných spoločnosti v legislatíve