Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Počítačové siete a distribuované spracovanie dát - prednášky

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
49 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7307
Posledná úprava
28.01.2018
Zobrazené
4 217 x
Autor:
missy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojmom počítačová sieť (PS) sa označuje množina vzájomne prepojených autonómnych počítačových systémov. Ide o systém zložený z prvkov, ktoré sú schopné samostatnej práce i bez zapoje¬nia do siete. Počítače sa podieľajú na využití spoločných zdrojov. Popri vzájom¬nej výmene programov a dát umožňujú komunikáciu ľubovoľného používateľa s programom na ktoromkoľvek počítači, vzájomnú komunikáciu počítačov, ako aj komunikáciu ľubovoľných používateľov, či programov medzi sebou.
Počiatky budovania počítačových sietí charakterizuje snaha o sprístup¬nenie územne vzdialených strediskových počítačov používateľom, neskôr o vyrovnanie záťaže v sieti, efektívne využitie spoločných zdrojov, špecia¬lizáciu počítačov a distribúciu spracovania dát.

KLASIFIKÁCIA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

Počítačovú sieť (PS) tvorí skupina vzájomne prepojených počítačov, ktoré sa podieľajú na využití spoločných zdrojov. Je to systém založený na integrácii spra¬covateľských prvkov, ktoré sú schopné vzájomne komunikovať, podieľať sa na využití prostriedkov a sprístupniť zdroje i územne vzdialeným používateľom.
Existuje viacero kritérií klasifikácie počítačových sietí. Uvedieme len tie najdôležitejšie.

Kľúčové slová:

počítačové siete

komunikačná infraštruktúra

metropolitné siete

elektronická pošta

internetObsah:
 • KLASIFIKÁCIA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
  DRUHY SPOJOV
  TOPOLOGICKÁ ŠTRUKTÚRA
  METROPOLITNÉ SIETE
  MIKROVLNNE SPOJE
  POČÍTAČOVÉ SIETE PODĽA ŠPECIALIZOVANEJ FUNKCIE
  ZÁKLADNÉ ČASTI SIETE
  VÝZNAM POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
  ARCHITEKTÚRY POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
  REFERENČNÝ MODEL ISO-OSI
  SÚSTAVA PROTOKOLOV TCP/IP
  ARCHITEKTÚRA SNA
  INTEGRÁCIA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
  ŠTANDARDIZÁCIA V POČÍTAČOVÝCH SIEŤACH
  INTERNETWORKING POMOCOU TCP/IP PROTOKOLOV
  ADRESOVANIE V INTERNETE
  SMEROVANIE DATAGRAMOV
  MENÁ V TCP/ IP SIEŤACH
  CHYBOVÉ A RIADIACE SPRÁVY
  TRANSPORTNÉ PROTOKOLY
  SLUŽBY V INTERNETE
  ELEKTRONICKÁ POŠTA
  TELEFONOVANIE A FAXOVANIE CEZ INTERNET
  BEZPEČNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

Zdroje:
 • Závodný, P.: Počítačové siete a distribuované spracovanie dát