Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Ochrana letísk

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11706
Posledná úprava
19.12.2018
Zobrazené
1 261 x
Autor:
malicka123
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Letisko - akákoľvek plocha , ktorá je určená na vzlet a pristátie lietadiel,
Medzinárodné letisko - letisko, určené na základe príslušných právnych predpisov štátu ako vstupné a výstupné letisko pre medzinárodnú leteckú prevádzku a kde sa vykonáva colná, pasová a zdravotná kontrola, prípadne ďalšia činnosť, podľa príslušných predpisov upravujúcich vstup a výstup z príslušného územia štátu,
Letová časť letiska - je pohybový priestor letiska, priľahlé územie a budovy alebo ich časti, do ktorých je obmedzený vstup (VPD, spojovacie a rolovacie plochy, veža, ochranné pásma);
Verejná časť letiska - sú tie časti letiska, priľahlé územie a budovy alebo ich časti, ktoré nie sú letovou časťou letiska; a zahŕňa všetky priestory prístupné pre verejnosť (terminál - jeho verejná časť, parkoviská, vstupné haly a pod.)
Prevádzková časť letiska - sú to pohybové plochy, priľahlý terén a budovy alebo ich časti, do ktorých je vstup kontrolovaný, určený na zabezpečenie a prevádzku leteckej techniky (letiskové plochy, priestory na údržbu a opravy leteckej techniky, priestory riadenia leteckej prevádzky a pod),
Vyhradený bezpečnostný priestor - je priestor mimo letovej časti letiska, kde sa okrem obmedzeného vstupu uplatňujú aj iné normy bezpečnostnej ochrany letectva; prevádzková časť letiska do ktorej je vstup kontrolovaný z pohľadu zaistenia bezpečnosti civilného letectva. Sú to všetky priestory pre cestujúcich od bodu detekčnej kontroly po vstup do lietadla, rampu, priestory pre manipuláciu s batožinou, nákladné (cargo) priestory, poštové priestory, priestory pre čistenie a údržbu v prevádzkovej časti letiska,
Terminál - hlavná budova, alebo skupina budov kde sa vykonáva odbavovanie komerčných cestujúcich a nákladu a nastupovanie do lietadla.

Kľúčové slová:

letisko

lietadlo

bezpečnosť

ochrana lietadiel

kontrola

batožina

plochaObsah:
 • Základné pojmy - definície
  Legislatíva a normy
  2 Národný program kontroly kvality bezpečnosti civilného letectva
  3 Bezpečnostný program civilného letiska
  Ochrana a bezpečnosť letísk
  Bezpečnosť a ochrana lietadiel
  Bezpečnosť a kontrola cestujúcich
  Palubná batožina a jej kontrola
  Zapísaná batožina
  ...
  ...
  ...