Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Obchodné právo - všeobecná časť

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1380
Posledná úprava
22.07.2015
Zobrazené
1 767 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Obchodné záväzkové vzťahy - všeobecná časť

Všeobecné princípy záväzkových vzťahov. Druhy obchodov - relatívne obchody, absolútne obchody, fakultatívne obchody

Záväzkový vzťah - právny vzťah, z ktorého veriteľovi vzniká právo na plnenie (pohľadávka) a dlžníkovi povinnosť splniť záväzok. Vymedzenie tohto pojmu v Obch.Z. nevyčerpáva celý jeho obsah. Možno ho vymedziť širšie (Obč.Z.): jedna strana (dlžník) je povinná druhej strane (veriteľ) z daného (určitého ) dôvodu niečo:
- dať: poskytnúť, odovzdať hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec. Zmluva darovacia, kúpna, zámenná, z ručenia, z výpožičky, z postúpenia pohľadávky
- konať: prepraviť (faktické konanie), zaobstarať napr. mandátnou zmluvou (právne konanie)
- opomenúť(nekonať): prenajímateľ bytu sa musí zdžať užívania bytu
- alebo trpieť a druhá strana je oprávnená to požadovať.

Kľúčové slová:

relatívny obchod

absolútny obchod

zmluva

právny úkon

záväzok

záložné právo

zmluvná pokuta

obchodné právo

ručenie

dohoda

odstupné

preklúzia

premlčanie

úrokyObsah:
 • 1. Obchodné záväzkové vzťahy - všeobecná časť
  Záväzkový vzťah
  Relatívne obchody (Obch.Z. §261 odsek1+2)
  Absolútny obchod (Obch.Z. §261 ods.3)
  Fakultatívne obchody
  Zmluva
  Právny úkon (Obč.Z. §34)
  Podstatné náležitosti zmluvy (Obch.Z. §269)
  Zmluva je uzavretá (Obč.Z. §44)
  Zmluva je platná
  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy §289 Obch.Z.
  Verejná obchodná súťaž §276 Obch.Z.
  Záložné právo §151a Obč.Z.
  Zmluvná pokuta (§303 Obch.Z.)
  Ručenie
  Banková záruka( §313 Obch.Z)
  Uznanie záväzku (323 Obch.Z.)
  Splnenie záväzku (§324 Obch.Z.)
  Dohoda (§572 Obč.Z).
  Výpoveď
  Odstúpenie od zmluvy (§344 Obch.Z.)
  Odstupné (§355 Obch.Z.)
  Započítanie pohľadávok (358 Obch.Z.)
  Premlčanie(§387 Obch.Z.)
  Preklúzia (Obč.Z.)
  Omeškanie dlžníka (§365 Obch.z.)
  Omeškanie veriteľa (§370 Obch.Z.)
  Úroky z omeškania (§369 Obch.Z.)
  Náhrada škody (§373 Obch.Z.)