Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Mikroekonómia - 12 prednášok

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21033
Posledná úprava
18.03.2011
Zobrazené
1 760 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmet ekonomickej teórie; vstupy a výstupy výroby; metodológia ekonomickej teórie; funkcie ekonomickej teórie; mikroekonómia a makroekonómia; normatívna a pozitívna ekonómia ;omyly v ekonómii; stručný vývoj ekonomického myslenia, základné problémy organizácie ekonomiky; základné ekonomické otázky a ich riešenie;Ekonomické zákony – zákon vzácnosti, zákon klesajúcich dodatočných výnosov, zákon rastúcich nákladov.
Trh – vznik, pojem, charakteristika; formy a typy trhov; trhový mechanizmus a jeho subjekty; trhová konkurencia; nedokonalosti trhového mechanizmu.
Analýza dopytu na trhu výrobkov a služieb; analýza ponuky na trhu výrobkov a služieb; trhová rovnováha a rovnovážna cena; vplyv zmeny dopytu a ponuky na trhovú rovnováhu.Analýza elasticity dopytu a elasticity ponuky na trhu výrobkov a služieb; faktory ovplyvňujúce elasticitu dopytu a elasticitu ponuky na trhu výrobkov a služieb...

Obsah archívu:
Mikroekonomia- prednaska 1-Úvod do ekonomie.doc
mikroekonomia- prednask č.12.doc
mikro prednaska c.6.doc
Mikroekonomia-Prednáška_č.10 a č.11.doc
Mikroekonomia- prednaska c 5-Elasticita dopytu a ponuky.doc
Mikroekonomia - prednaska c. 8- kratkodoba rovnovaha...doc
Mikroekonomia - prednaska č.7.pdf
Mikroekonomia- prednaska c. 3-Vznik a podstata trhového mechanizmu.doc
Mikroekonomia - prednáška č.4-Rovnováha na dokonale.doc
Mikroekonomia- prednaska c. 2-Základné otázky ekonómie.doc

Kľúčové slová:

mikroekonómia

ekonómia

úvod do ekonómie

dopyt a ponuka

trhový mechanizmusObsah:
 • Vývoj ekonomického myslenia
  Predmet ekonomickej teórie
  Metodológia
  Základné otázky ekonómie a ich riešenie v jednotlivých ekonomikách
  Základné ekonomické zákony
  Vznik trhu a trhového mechanizmu
  Aké máme trhy – formy a typy
  Trhová konkurencia a ostatné prvky trhového mechanizmu
  Nedokonalosti trhu
  Ponuka, dopyt a rovnovážna cena
  Rovnováha a zmena ponuky a dopytu
  Elasticita dopytu a ponuky
  Rovnováha a faktor času – pavučinové teorémy
  Elasticita dopytu a ponuky
  Racionálny výber a správanie sa spotrebiteľa
  Správanie sa firmy na trhu výrobkov a služieb
  Krátkodobá rovnováha firmy v podmienkach dokonalej konkurencie
  Oligopolisticka štruktúra
  Trh práce a mzda
  Ponuka a dopyt na trhu práce
  Podstata a formy mzdy
  Určenie mzdy v podmienkach