Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 556   projektov
3 nových

Manažment v sociálnej práci - prednáška

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44893
Posledná úprava
11.03.2014
Zobrazené
1 853 x
Autor:
lulu1978
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Manažment v SP

Proces - koordinovanie pracovníkov a ich práce za účelom dosiahnutia cieľa
Procesné riadenie - ˃ spätná väzba
Vstupy znamenajú, že máme daný produkt, ktorý chceme, na jeho výrobu máme daný čas a dané financie.
Činnosťami sa snažíme dosiahnuť cieľ (náš cieľ je náš produkt).
Výstupom je náš produkt, ktorý je ovplyvňovaný každou fázou - vstupom aj činnosťami.
Trojimperatív - je to ovplyvňovanie medzi vstupom, činnosťami a výstupom. (tie tri šípky)

Kľúčové slová:

Manažment v sociálnej práci

Manažment rizík v sociálnych službách

Riadenie dokumentov

Tvorba pracovného prostredia

Vedenie poradyObsah:
 • Stručná osnova predmetu:
   Školy manažmentu: (klasická teória manažmentu, behavioristická - neoklasická teória, nová - moderná teória manažmentu, pragmatický - empirický prístup).
   Základy riadenia finančných zdrojov: príklady v sociálnej práci a v sociálnych službách.
   Základy riadenia materiálnych zdrojov: príklady v sociálnej práci a v sociálnych službách.
   Základy znalostného manažmentu.
   Základy krízového manažmentu.
   Základy procesného riadenia.
   Tímová práca, vodcovstvo a firemná kultúra.
   Pracovné prostredie.
   Základy riadenia zmien v sociálnej práci a v sociálnych službách.
   Základy riadenia rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách.
   Manažérske role.
   Nástroje zabezpečovania a merania kvality štruktúry, procesu a výsledkov organizácie.

Zdroje:
 • MÁTEL, A. - SCHAVEL, M. a kol. 2013. Teórie a metódy sociálnej práce I. Bratislava : SPRSP, 2013.
 • SEDLÁK, M. 2009. Manažment. 4. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. 434 s. ISBN 978-80-8078-283-2.
 • HAMBÁLEK, V. 2010. Manažment v sociálnej práci. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2010
 • HANGONI,T - IMRICHOVÁ, A., 2010. Manažment a jeho aplikácia v sociálnej práci. Gorlice: Elpis, 2010.
 • JANIGOVÁ, E. 2008. O manažmente v sociálnej práci. Ružomberok: PF KU, 2008
 • REHÁK, R. 2003. Manažment v sociálnej práci. Trnava: SAP, 2003.
 • MYDLÍKOVA, E. 2003. Manažment v sociálnej práci. Bratislava: VŠZa sP sv. Alžbety, 2010.
 • DONELLY, J.H. - GIBSON, J.L. - IVANCEVICH, J.M. 2000. Management. Praha : Grada Publishing, 2000.