Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Manažment ľudských zdrojov 1.

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
42 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38360
Posledná úprava
15.11.2011
Zobrazené
2 314 x
Autor:
andrejka164
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ľudské zdroje – jeden z faktorov – ktorý ovplyvňuje produkčné schopnosti krajiny a vo veľkej miere určuje jej miesto z hľadiska úrovne jej ekonomického rozvoja - predstavujú konkurenčnú výhodu podniku - sú najdôležitejšími zdrojmi podniku - výrobné faktory spoločnosti o práca o pôda o kapitál - práca má rôznu kvalitu a produktivitu

- z makroekonomického hľadiska o zásoba ľudského potenciálu v spoločnosti, schopného vykonávať cieľavedomú činnosť, ktorá vedie k tvorbe spoločenského produktu o má aspekt 

– kvantitatívny (množstvo disponibilných ľudských zdrojov) a kvalitatívny (produktívnosť, adaptabilnosť,...) Ľudský potenciál -súhrn dispozícií a sklonov človeka na vykonávanie činností -predpoklad človek na činnosť, ktoré realizuje v základných sociálno-ekonomických funkciách a to: občan, člen rodiny, vlastník, zamestnanec, spotrebiteľ  

Kľúčové slová:

zamestnanci

kariéra

pracovný výkon

personálny kontroling

motiváciaObsah:
 • PODSTATA A SYSTÉM RIADENIA ĽUDSKÝCH ZROJOV (ĽZ)
  TEÓRIA MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV
  STRATEGICKÝ MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV
  STRATÉGIA MĽZ
  PERSONÁLNA POLITIKA
  PLÁNOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
  ANALÝZA PRÁCE
  PRACOVNÁ MOTIVÁCIA
  PERSONÁLNA PRÁCA V PODMIENKACH ZNALOSTNEJ EKONOMIKY
  VYHĽADÁVANIE A OUTSOURCING MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV
  PERSONÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM
  ROZVOJ ZAMESTNANCOV
  HODNOTENIE PRÁCE NA PRACOVNÝCH MIESTACH
  OCEŇOVANIE PRÁCE
  HODNOTENIE ZAMESTNANCOV A RIADENIE PRACOVNÉHO VÝKONU
  PERSONÁLNY KONTROLING
  STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

Zdroje:
 • VETRÁKOVÁ a kol.: Ľudské zdroje v organizácii. Banská Bystrica: EF UMB, 2006.
 • VETRÁKOVÁ, M., SEKOVÁ, M., ĎURIAN, J.: Ľudské zdroje a ich riadenie. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2001.