Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 831   projektov
14 nových

Manažment - fólie z prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
992
Posledná úprava
23.07.2017
Zobrazené
1 321 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vedecká základňa manažmentu je vytváraná systematickým zoskupovaním teoretických i praktických poznatkov, odvodených z rôznych predpokladov, experimentov, pozorovaní a analýz, a to v podstate dvoma prístupmi :

a/ systematickým zoskupovaním organizovaných prvotných teoretických poznatkov na základe určitých koncepcií, princípov a čiastkových teórií,

b/ analýzou, zovšeobecňovaním a odporúčaním tzv. odvodených poznatkov do podoby praktických návodov a postupov.

Kľúčové slová:

manažment

organizovanie

kontrolovanie

personálny manažment

rozhodovanie

Maslow

modelovanieObsah:
 • Manažment ako práca ľudí
  Manažment ako riadiaca funkcia
  Manažment ako inštitúcia
  Manažment ako profesia
  Zdroje v manažmente
  Manažérske roly
  Modelovanie manažmentu
  Plánovanie v manažmente
  Organizovanie v manažmente
  Kontrolovanie v manažmente
  Práca s ľuďmi v manažmente
  Personálny manažment
  Manažment ako cyklický proces
  Koncepcia Abrahama Maslowa
  Systémy na podporu rozhodovania
  Expertný systém - exs
  Podstata rozhodovania v manažmente
  Základné charakteristické znaky rozhodovania
  Základné prvky rozhodovacieho procesu
  Druhy rozhodovania
  Metódy rozhodovania

Zdroje:
 • Koontz,H., Weihrich,H.: „Management“, Victoria Publishing / McGraw-Hill, 1993
 • Papula, J.: „Minimum manažéra“, Elita Bratislava, 1995
 • Kačír, K.: „Informácie v činnosti manažéra“, Alfa Bratislava, 1990
 • Vodáček, L., Vodáčková, O.: „Management na prahu 90. let“, IR Praha, 1990
 • Vodáček, L., Dvořák, V.: „Management v USA“, IR Praha, 1990
 • Štefánik, J.: „Strategický manažment“, VŠDS Žilina, 1995
 • Stračár, V.: „Organizácia manažérskej práce“, EU Bratislava, 1994
 • Sedlák, M.: „Základy manažmentu“, EU Bratislava, 1993
 • Truneček, J.: „Management I.“, VŠE Praha, 1995
 • Fotr, J., Dědina, J.: „Manažérske rozhodování“, VŠE Praha, 1995
 • Hittmár,Š., Strišš,J.: „Manažment a marketing v železnicej doprave“, ŽSR, Žilina - Bratislava, 1997
 • Drucker,P.,F.: „Efektívní vedoucí“, Management Press, Praha, 1992
 • Drucker,P.,F.: „Management - budoucnost začína dnes“, Management Press, Praha, 1992
 • Papula, J.: „Strategický manažment“, Elita Bratislava, 1993
 • Hittmár,Š.: „Manažment“, EDIS ŽU Žilina, 1997