Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Kalkulácie a rozpočty: prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
86 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7026
Posledná úprava
27.11.2017
Zobrazené
3 495 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rozdielové metódy kalkulovania N
- ich výhodu je, že umožňujú v priebehu výrobného procesu zistiť rozdiely medzi skutočnou a vopred stanovenou výškou N a priradiť ich konkrétnym zodpovedným osobám
- využívanie týchto metód predpokladá, že skutočná spotreba jednotkových N na daný výkon sa bude už v prvotnom doklade sledovať v dvoch zložkách:
1. náklady vo výške vopred určenej (normovanej) spotreby
2. rozdiel medzi normovanými a skutočne vynaloženými N

- RM evidujú v účtovníctve skutočné N rozdelené na vopred určené N a na rozdiel medzi skutočnými a vopred určenými N
- využívajú sa dve rôzne rozdielové metódy kalkulovania N a to
a/ normová metóda kalkulovania N
b/ metóda štandardných N

Kľúčové slová:

controling

kalkulácie

rozpočty

násttroj

stavebníctvo

podnikObsah:
 • 11.A Rozdielové metódy kalkulovania nákladov. Normová metóda. (Normované náklady, úroveň normovaných nákladov, odchýlky od noriem, spôsoby riešenia normovej metódy, krátkodobý a dlhodobý variant).
  12.A Štandardná metóda kalkulovania nákladov (využitie, etapy metódy ŠN, odchýlky).
  13.A Kakulačný systém, druhy a metódy kalkulovania nákladov. Metóda delením, prirážková kalkulácia, kalkulovanie nákladov v združenej výrobe - ich výhody a nevýhody.
  14.A Metóda kalkulovania nákladov podľa činnosti - ABC (aplikácia metódy, popis jednotlivých častí, výhody a nevýhody).
  15.A Kalkulácia variabilných nákladov. Metódy výpočtu FN. Význam a využitie uvedenej metódy.
  16.A Rozpočtový systém podniku a jeho význam pre podnikateľský subjekt. Metódy rozpočtovania, hlavné druhy rozpočtov podniku.
  17.A Vzťah a väzby medzi vnútropodnikovými nástrojmi riadenia (kalkulácie, rozpočty, VPÚ, FÚ, plán nákladov a výroby).
  18.A Rozpočet nákladov podniku, jeho podstata, tvorba a vyhodnocovanie. Využitie rozpočtu nákladov v podnikateľskej činnosti, rozpočet výnosov a jeho význam.
  19.A Kalkulovanie nákladov v zákazkovej výrobe a kalkulácia životného cyklu výrobku.
  20.A Špecifiká kalkulovania nákladov v odvetviach NH (kalkulácie v obchode, v poľnohospodárstve, v stavebníctve).