Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Ekonomika podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24543
Posledná úprava
23.05.2009
Zobrazené
1 214 x
Autor:
yorky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnikavosť
– schopnosť, umenie a motivácia vyhľadávať, vytvárať a využívať príležitosti, ktoré sa nachá-dzajú v podnikateľskom prostredí z dôvodu zabezpečenia ziskovosti podnikateľského subjektu
Objektívna podnikavosť
1. Vonkajšia podnikavosť
– schopnosť objaviť a efektívne využiť príležitosti, ktoré podnikateľskému subjektu vznikajú z aktívnych vzťahov s jednotlivými subjektami podnikateľského prostredia (zákazníci, konku-renti, obchodní partneri)
2. Vnútorná podnikavosť
– aktívne, iniciatívne a tvorivé vyhľadávanie a efektívne využívanie vnútropodnikových príleži-tostí na zlepšenie plnenia poslania a podnikových cieľov
Subjektívny predpoklad realizácie podnikavosti
– potreba presadiť sa, mať prirodzenú autoritu, vedieť niesť riziko, pozitívna predstava o sebe, optimistický pohľad na svet, náročný na seba, tvorivý a pod.
Podnikanie
– realizácia podnikavosti v praktickom živote
– činnosť, ktorá sa vykonáva s cieľom uspokojovať vlastné potreby pomocou uspokojovania cu-dzích potrieb
– samostatné a iniciatívne využívanie vlastných alebo vypožičaných prostriedkov potrebných na dosiahnutie primeraného ekonomického efektu v podobe zisku

Kľúčové slová:

Charakteristika podniku

podnikové faktory

Podnikové výrobné faktory

Majetok podniku

Náklady podniku

Nákladové kalkulácie

tvorba cien