Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Aerodynamika nízkych rýchlostí - vzdušný obal zeme

«»
Prípona
.pdf
Typ
prednášky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
13,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37484
Posledná úprava
06.05.2011
Zobrazené
1 474 x
Autor:
snipergun
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Aerodynamika sa zaoberá skúmaním relatívneho pohybu plynov vzhľadom k telesám, ktoré sú umiestnené vprúde plynov alebo nimi plyny pretekajú.Ďalej sú sledované sily amomenty, ktoré pri pohybe pôsobia na uvedené telesa. Spolu s hydrodynamikou, ktorá sa zaoberá týmito problémami vkvapalinách tvorí aerodynamika základ mechaniky tekutín.

Kľúčové slová:

aerodynamika

pohyb plynov

prúd

pretekanie

mechanika tekutín

sily

moment sily

prúdenieObsah:
 • Rozdelenie aerodynamiky
  Atmosféra
  Vrstvy atmosféry
  Zmena fyzikálnych parametrov atmosféry s výškou
  Chemické zloženie atmosféry
  Medzinárodná štandardná atmosféra MSA (ISA)
  Zmena parametrov MSA svýškou
  Plynová konštanta vzduchu
  Základné pojmy z hydromechaniky
  Základné termodynamické zákony
  Základné fyzikálne stavové veličiny
  Prvý zákon termodynamiky pre uzavreté sústavy
  Absolútna práca
  Technická práca
  Druhý zákon termodynamiky
  Zmeny stavu ideálneho plynu
  Zmena stavu pri stálom objeme – izochorická
  Zmena stavu pri stálej teplote – izotermická
  Zmena adiabatická
  Zmena polytropická
  Daltonov zákon
  Zákon spojitosti toku
  Bernouliho zákon
  Potenciálový vír
  Aerodynamika profilu
  Lietadlová a aerodynamická súradnicová sústava tradičná, ISO
  Reynoldsovo číslo
  Machovo číslo
  Rozdelenie profilov
  Vznik vztlaku na profile
  Vztlaková krivka
  Polára profilu, krídla a lietadla
  Klopivý moment
  Súčiniteľ klopivého momentu
  Neutrálny bod lietadla
  Krídlo konečného rozpätia
  Základné geometrické charakteristiky krídla
  Pôdorysné tvary krídiel
  Vírová teória krídla
  Cirkulácia
  Vznik vztlaku na profile, kritický úhol nábehu a odtrhnutie prúdnic na krídle
  Polára profilu, krídla a lietadla
  Rýchlostná polára klzáku
  Vplyv viskozity na obtekanie krídla
  Čo je medzná vrstva
  Zmena rýchlosti vplyvom pôsobenia medznej vrstvy
  Reynoldsovo číslo
  Fyzikálne vlastnosti vzduchu
  Model prúdenia okolo profilu
  Prúdenie laminárne a turbulentné
  Odtrhnutie prúdu na profile
  Ovplyvňovanie medznej vrstvy
  Zariadenia zvyšujúce vztlak na krídle
  Coandov efekt
  Rozloženie vztlaku na krídle a odtrhnutie prúdu na krídle
  Prostriedky zlepšujúce chovanie krídla pri pretiahnutí
  Vplyv tvaru krídla na jeho aerodynamické vlastnosti
  Prekonávanie odporu u motorového a nemotorového lietadla