Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Úvod do vied o športe

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41476
Posledná úprava
03.02.2013
Zobrazené
1 200 x
Autor:
juraj.valenta
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kompletné poznámky z predmetu Úvod do vied o športe - Univerzita Mateja Bella Banská Bystrica

VEDY O ŠPORTE
Metódy vyhodnocovania faktov
Rozlišujeme:
- Kvantitatívne metódy hodnotenia výsledkov výskumu - pomocou nich určujeme základné matematické a štatistické charakteristiky, ktoré spracovávame výsledky do tabuliek a obrázkov.
- Kvalitatívne metódy hodnotenia výsledkov výskumu - využívame logické postupy, ktoré umožňujú z empiricky získaných informácií vyvodzovať správne závery a rozhodnutie.
Údaje a fakty vyhodnocujeme a interpretujeme homogénne, čo do veku, pohlavia a ďalších charakteristík. Pri vyhodnocovaní musíme pri charakteristike výskumnej skupiny (objektu) brať do úvahy činitele, ako:
- pohlavie, vek (kalendárny - decimálny, biologický, motorický),
- telesnú výšku a telesnú hmotnosť, somatotyp,
- zdravotný a psychický stav, motiváciu atď.
...

Kľúčové slová:

úvod do vied o športe

vedy o športe

športObsah:
 • Metódy vyhodnocovania faktov
  Základné štatistické pojmy
  Analýza
  Syntéza
  Indukcia
  Dedukcia
  Abstrakcia, zovšeobecnenie, analógia, modelovanie
  Metóda EXPERIMENTU
  Východiskom pedagogického experimentu
  Experimentálny činiteľ
  METÓDY ZISŤOVANIA FAKTOV- MOTORICKÉ TESTY
  Meranie a testovanie
  Úroveň pohybových predpokladov zisťujeme pohybovými (motorickými) testami.
  Základné vlastnosti motorických testov
  Chyby pri testovaní
  Práca s literárnymi prameňmi
  Hierarchia vedecko -výskumných a odborných prác
  Citát parafráza
  Pri citovaní a odkazoch sú najdôležitejšie
  Metódy zisťovania faktov- odborné posudzovanie a škálovanie
  Posudzovacie škály a stupnice rozoznávame
  Pedagogické pozorovanie
  Od bežného pozorovania sa pedagogické pozorovanie líši
  Pedagogické pozorovanie má teda byť
  V telovýchovnej praxi môžeme pedagogické pozorovanie využívať na
  Z hľadiska trvania rozlišujeme pozorovanie
  Pozorovanie môže byť:
  Registráciu faktov získaných pozorovaním môžeme robiť dvoma spôsobmi
  Metóda rozhovoru
  Štandardizovaný a neštandardizovaný rozhovor
  Sociometrické techniky
  Zameranie a úloha
  Uplatnenie
  Výsledky
  Výstupy
  Športová edukológia
  Edukológia športu pre všetkých
  Športová humanistika
  Charakteristika športovej humanistiky
  Medzi podoodbory športovej humanistiky zaraďujeme
  Športové právo
  Športová kinantropológia
  Predmet športovej kinantropológie
  Systém vied o športe
  Charakteristika vývojových etáp
  Legislatíva