Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových

Poznámky z prednášok na predmet Manažment kvality

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8636
Posledná úprava
05.04.2018
Zobrazené
3 352 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Audítor - osoba kvalifikovaná alebo kompetentná vykonávať audit
Audit - systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu
Interný audítor - požadované znalosti preverovateľa kvality:
- základné vlastnosti previerky kvality
- psychologické aspekty činnosti audítora
- plánovanie auditu
- príprava auditu
- vykonávanie auditu
- dokumenty auditu
- hodnotenie účinnosti auditu
- správa o výsledku auditu
- nápravné opatrenia priebežné a záverečné
- vedenie programu auditu

Kľúčové slová:

technická normalizácia

technické normy

procesy

Kaizen

štatistické nástroje

inovácia

manažment zdrojov

stimulácia

motivácia