Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 297   projektov
0 nových

Poznámky z predmetu Vyvinová psychológia

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
38 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3918
Posledná úprava
14.07.2017
Zobrazené
3 097 x
Autor:
janula
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
FYLOGENETICKÁ PSYCHOLÓGIA - vznik a vývin psychických javov od najjednoduchších oragnizmov až po najzložitejšie
ANTROPOGENETICKÁ PSYCHOLÓGIA - vývin psychiky u človeka
ONTOGENETICKÁ PSYCHOLÓGIA - sleduje psychické zmeny v priebehu individuálneho života človeka
BIODROMÁLNA PSYCHOLÓGIA - zameriava sa na vplyv konkrétnych životných podmienok na utváranie osobnosti človeka
ONTOGENETICKÁ PSYCHOLÓGIA Skúma podmienky vzniku a vývinu psychických javov od počatia až po prirodzenú smrť človeka a charakterizuje psychický vývin v jednotlivých vývinových obdobiach

Oblasti psychického vývinu:
1. Biosociálny vývoj
2. Kognitívny vývoj
3. Psychosociálny vývoj

Zmeny v priebehu vývinu
Kvantitatívne:
- zmeny vo veľkosti, sile, objeme, rozsahu
- proporcionálne zmeny (jednotlivé časti organizmu, podiel emocionality a racionality)
Kvalitatívne:
- zanikanie starých vlastností (detská reč, niektoré nepodmienené reflexy)
- vznikanie nových vlastností a znakov

Zákonitosti duševného vývinu - Vývin je proces:
celistvý
súvislý
nerovnomerný v čase
nezvratný
individuálny
socializačný
osamostatňovania a uvedomovania si svojej osobnosti

Kľúčové slová:

vývinová psychológia

výchova

predškolský vek

adolescencia

obdobie staroby

batoľatáObsah:
 • VÝvinová psychológia
  VÝchova
  Novorodenecké obdobie
  Dojčenské obdobie
  Obdobie batoľaťa
  Predškolský vek
  Mladší školský vek
  Obdobie dospievania - puberta
  Adolescencia
  Obdobie staroby

Zdroje:
 • E. Drlíková a kol., Učiteľská psychológia, Bratislava, SPN 1992
 • M. Vágnerová, Vývojová psychologie, Praha, Portál 2000
 • E. J. Korherr, Pedagogická psychológia pre teológov, Bratislava, RKCMBF UK 1990