Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Poznámky z predmetu Úvod do štúdia sociálnej práce

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46880
Posledná úprava
30.01.2017
Zobrazené
508 x
Autor:
linda.dudasova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod do štúdia sociálnej práce je najzákladnejší predmet štúdia.

Novotná, Schimmerlingová - vymedzujú sociálnu prácu ako vedecky fundovanú odbornú disciplínu, ktorú špeciálnymi pracovnými metódami zaisťuje starostlivosť o človeka na profesionálnom základe.

Starostlivosť/ pomoc- úzky historicko- kultúrny aspekt (podmienený aj náboženstvom).

Vývoj SP je podmieňovaná 2 faktormi:
1. teoretický výskum/ teoretické východiská;
2. praktická aplikácia
=> teoreticko- praktická veda

1988 - Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov definovala SP ako činnosť, ktorá predchádza alebo upravuje problémy jednotlivcov, skupín, komunít vznikajúcich z konfliktov potrieb jedincov a spoločenských inštitúcií, jej zámerom je zlepšiť kvalitu života všetkých ľudí.

Tri intencie:
1. SP a jej interpretácia v sociálnej praxi;
2. SP a teória- vedná disciplína;
3. odbor štúdia.

SP má možné ponímanie vo viacerých podobách:
1. interdisciplinarita (medzidisciplinárny);
2. multidisciplinarita (viac);
3. synergia (viac naraz).

Kľúčové slová:

sociálna práca

starostlivosť

intencie

zásady

interaktivita

poznanie

axiológiaObsah:
 • Úvod do štúdia sociálnej práce je najzákladnejší predmet štúdia.
  Vývoj SP je podmieňovaná 2 faktormi:
  Tri intencie:
  SP má možné ponímanie vo viacerých podobách:
  Pojmológia- definícia „problematická“.
  Zásady SP:
  Spoločným prvkom definícií SP sú nasledovné momenty:
  Kategórie- pojmy SP:
  Čo sa týka SP či už teórie, alebo praxe, k definícií je nutné:
  Zložitosť interakcií- vymedzuje aj jej charakteristika:
  SP- ako proces vedecký, ktorý je ovplyvňovaní rôznymi skutočnosťami.:
  Spoločné v SP (krajina)- faktory:
  Holistické zameranie- holizmus.
  Metodologické problémy SP:
  Východiská pri vymedzovaní SP:
  Metóda je charakterizovaná dvomi prístupmi samotného chápania slovu:
  Definície metód:
  Subjektívny názor- nebezpečný.
  Technika- Levická:
  Na Slovensku SP: