Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Drevo, spracovanie dreva, hydrotermická úprava dreva

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47868
Posledná úprava
24.02.2021
Zobrazené
299 x
Autor:
NIKA_11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základy prvostupňového spracovania dreva

Časť piliarske technológie

1.Sklad suroviny piliarskeho závodu, jeho funkcie a dispozičné členenie
- sklad suroviny piliarskeho závodu je účelne vybavené miesto, na ktorom sa uskutočňuje príprava suroviny na jej následné spracovanie pozdĺžnym delením v pílnici.
- každý klad suroviny musí plniť tri základné funkcie:
· skladová funkcia - je obecná plní ju každý sklad, medzisklad. Jej podstata spočíva v tom, že sklad musí optimálnym normatívom zásob zabezpečiť plynulosť výroby nadväzného technologického celku - pílnice. Určiť optimálnu veľkosť normatívnej zásoby suroviny je úloha veľmi zodpovedná. Príliš veľká normatívna zásoba suroviny zvyšuje nároky na skladovacie priestory, príliš malá zásoba, môže byť príčinou výpadkov vo výrobe z titulu nedostatku suroviny ak dodavky nie sú pravidelné a plynulé. / u nás treba navrhovať sklady suroviny s norm. zásobou 15-25 dní./
· výrobná funkcia - je špecifická a jej podstata spočíva v tom, že komplexom výrobných ale i nevýrobných technologických operácií surové drevo pretvárame na špecifikované piliarske výrezy požadovaných úžitkových vlastností. VF je zabezpečovaná komplexom strojno-technologických zariadení zaradených dom optimálnej technologickej postupnosti.
...

Kľúčové slová:

drevo

spracovanie dreva

surové drevo

výrez

pílnica

rezivo

prírez

výroba prírezov

hydrotermická úprava dreva

sušenie

sušenie dreva

vlhkosť

vlhkosť dreva

proces sušenia

plastifikáciaObsah:
 • Základy prvostupňového spracovania dreva
  1. Sklad suroviny piliarskeho závodu, jeho funkcie a dispozičné členenie
  2. Typológia surového dreva
  3. Spôsoby preberania surového dreva
  4. Charakteristika technologických operácií výroby výrezov
  5. Pilnica, jej technologicko - technická charakteristika
  6. Typológia piliarskych výrobkov
  7. Základné a špeciálne porezové schémy a ich technologická charakteristika
  8. Analýza kvantitatívnej výťažnosti reziva
  9. Technológia adjustácie reziva
  10. Technológia výroby prírezov

  Časť sušenie a hydrotermická úprava dreva
  1. Sušenie dreva, voda v dreve, rovnovážna vlhkosť dreva
  2. Základné parametre procesu sušenia a vlastností dreva - ich vplyv na priebeh sušenia
  3. Prirodzené sušenie dreva
  4. Umelé teplovzdušné predsúšanie a kondenzačné sušenie
  5. Teplovzdušné kontinuálne sušenie
  6. Vákuové a vysokoteplotné sušenie
  7. Hydrotermická úprava dreva - plastifikácia a farebné zmeny
  8. Spôsoby parenia a pariace zariadenia

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá