Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Dejiny a vznik sociálnej práce - úvod do sociálnej práce

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10195
Posledná úprava
16.10.2018
Zobrazené
1 311 x
Autor:
lula26
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. NÁBOŽENSTVO A FILANTROPIA VO VÝVOJI SOCIÁLNEJ PRÁCE


1.1. POČIATKY SP
- korene už v počiatkoch ľudstva
- Starý & Nový Zákon
- kresťanstvo & cirkev
- život a diela a prvých kresťanov: Skutky apoštolov, Bazil Veľký, Ján Zlatoústy, Justín Filozof (v Apológii), Tertulián (v Apologetiku)
- kresťanské pokladnice
- sociálna služba cirkvi: vdovy, siroty, chorí, núdzni, väzni, vyhnanci, mŕtvi, pútnici, otroci, rodiny

Historický priebeh sociálnej starostlivosti o núdznych:
- Prvé storočia po Kristovi (1.-5.st.)
- Stredovek (6.-13.st)
- Začiatok novoveku (14.-16.st)
- Absolutizmus & osvietenstvo (17.-18.st)
- Industrializácia (18.-19.st)
- Postindustriálna spoločnosť (20.st)

Kľúčové slová:

sociálne poradenstvo

sociálna práca

etika

mimovládne organizácie

dobrovoľníctvo

sociálna prevencia

vzdelávanie

verejná správaObsah:
 • I. Dejiny a vznik sociálnej práce
  1. Náboženstvo a filantropia vo vývoji sociálnej práce
  1.1. Počiatky sp
  1.2 Vznik a vývoj sp
  1.3. Členenie a obsahové zameranie dejín sp
  1.4 Predmet dejín sp
  2. Rozvoj sp vo svete a strednej európe
  2.1 Praktická sp
  2.2 Rozvoj praktickej sp v strednej európe
  3. Významné osobnosti v čs- dejinách sp
  4. Sp a jej pojmové vymedzenie
  4.1. Teoretické a metodologické východiská sp
  4.2. Predmet, obsah, úlohy a funkcie sp
  4.3. Sp v súčasnosti
  II. VZťah sp a sociálnej politiky v kontexte ich vývoja
  5. Sociálna práca a sociálna politika
  5.1 Vymedzenie a význam sociálnej politiky
  III. Sociálny pracovník a sociálny klient
  6. Osobnosť sociálneho pracovníka
  6.1 Definícia sociálneho pracovníka
  6.2 Kompetencie sociálneho pracovníka
  7. Sociálny klient
  7.1 Typy klientov
  IV. VYbrané metódy sp
  8. Základné metódy sp
  8.1 Metódy sp s jednotlivcom
  8.2 Metódy práce so skupinou
  8.3 Metódy sp s komunitou
  9. Iné významné metódy sp
  9.1 Poradenstvo
  9.2 Streetwork
  9.3 Supervízia
  9.4 Sociálna prevencia
  10. Etika v sp
  V. VErejná správa, úloha mvo a dobrovoľníctva v sp
  11. Sociálna práca vo verejnej správe
  12. Tretí sektor
  12.1. Mimovládne organizácie
  12.2. Dobrovoľníctvo
  12.3. Svojpomocné skupiny
  VI. VZdelávanie v sp
  13. Odborné vzdelávanie v sp