Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Príprava výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole

«»
Prípona
.docx
Typ
iné
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47951
Posledná úprava
07.06.2021
Zobrazené
565 x
Autor:
slavka.ilavska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Metodický postup
Organizácia prostredia:
Motivácia - sed skrížmo na koberci pred tabuľou, potom sa deti presunú k pracovným stolom - riadená činnosť.
Vytvorené herné kútiky:
- dramatický kútik
- konštrukčný kútik

Motivačná časť:
Po príchode deti pozdravím, privítam. Deti si posadajú na koberec . Na tabuli bude príbeh „O Medovníkovom domčeku“ ako maľované čítanie. Spoločne si rozprávku prečítame.
Po dočítaní rozprávky sa detí budem pýtať, čo všetko by mohli nájsť v lese, kde bol postavený medovníkový domček. Deti vymenujú rôzne časti živej i neživej prírody, živočíchy i rastliny. Pokračujem v dialógu: „Čo vo vás vzbudzuje bojazlivosť?“ Pri hovorení slova bojazlivosť zdôrazním hlásku J a vyznačím písmeno aj pri napísaní tohto slova na tabuli. Deti mi odpovedajú, že strach a bojazlivosť pociťujú z ježibaby. Vedľa slova bojazlivosť napíšem slovo Ježibaba a znovu vyznačím hlásku J. Spoločne si vyznačíme písmeno J ako bojazlivé písmeno. Navrhnem im rôzne aktivity.
Riadená činnosť
Expozičná časť: Deti sa presunú k stolu, kde budú pracovať s pracovným listom. Vyzvem ich aby pomenovali obrázky z lesa, keďže tam žila ježibaba v domčeku, znázornené v pracovnom liste. Potom ich pozornosť upriamim na to aby si všimli, že každé slovo začína tou istou hláskou. Nahlas vyslovím každé slovo vyznačené obrázkom v pracovnom liste a zdôrazním hlásku J na začiatku. Deti si všimnú že sa každý obrázok začína hláskou J, naším bojazlivým písmenkom.
...

Kľúčové slová:

výchova

výchovná činnosť

vzdelávanie

vzdelávacia činnosť

dieťa

príroda

rozprávka

jazyk

komunikácia

zdravotné cvičenie

riadená činnosť

reč

fonológia

edukáciaObsah:
 • Charakteristika činnosti: Hry a činnosti podľa výberu detí
  Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
  Metodický postup
  Organizácia prostredia
  Motivačná časť
  Riadená činnosť
  Expozičná časť
  Fixačná časť
  Neriadená činnosť
  Herný kútik 1
  Herný kútik 2
  Reflexia (Záver
  Ranný kruh
  Zdravotné cvičenie
  Charakteristika činnosti: Vzdelávacia aktivita
  Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
  Metodický postup
  Organizácia prostredia
  Motivačná časť
  Expozičná časť
  Text rozprávky
  Fixačná časť
  Reflexia (Záver)
  Charakteristika činnosti: Pobyt vonku
  Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
  Metodický postup
  Motivačná časť
  Expozičná časť
  Pohybová
  Riadená
  Spontánna
  Fixačná časť
  Záver

Zdroje:
 • ŠVP ISCED 0