Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Otázky na skúšku - Teória systémov a informácií

«»
Prípona
.pdf
Typ
iné
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44887
Posledná úprava
10.03.2014
Zobrazené
1 052 x
Autor:
adam.b
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vysvetlite pojem matematický formalizmus, abstrakcia, zovšeobecnenie v súvislosti s teóriou
systémov.
2. Vyjadrite graficky (obr.) súvis medzi reálnym objektom a systémov v zmysle systémového
prístupu (indukcia, dedukcia, abstrakcia, zovšeobecnenie)
3. Predpokladajme, že špecifická hmotnosť zmesi r závisí od množstva obsiahnutej vody, teda
od vlhkosti h podľa vzťahu ....... Definujte túto funkciu ako zobrazenie, nakreslite
jej približnú grafickú závislosť a určite, ktorá je závisle a nezávisle premenná. Vyjadrite túto
funkciu ako binárnu reláciu. Definujte systém, ktorý realizuje takéto zobrazenie. Do akej
triedy systémov patrí? (statická alebo dynamická charakteristika, lineárny alebo nelineárny
systém)

Kľúčové slová:

otázky

teória systémov a informácií

formalizmus

kontrolóri

abstrakciaObsah:
  • Teória systémov a informácií - okruhy otázok na skúšku

Zdroje:
  • poznámky písané na hodine