Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
3 nových

Človek ako hodnota v sociálnej práci

«»
Prípona
.doc
Typ
esej
Stiahnuté
107 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22466
Posledná úprava
22.04.2009
Zobrazené
5 037 x
Autor:
mmischa2
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mojej eseji som sa rozhodla venovať základnej, primárnej jednotke spoločnosti, najvyššej hodnote, ktorá robí svet svetom, bytosti, ktorá v evolučnom vývoji dosiahla ten najvyšší stupienok spomedzi všetkých živých bytostí na tejto planéte a to ČLOVEKU. Väčšina živých bytostí sa vyvíjala len po určitý stupienok, ktorý keď dosiahli buď stagovali alebo vyhynuli, lebo neboli schopné prispôsobiť sa zmenám. Len človek ako živá bytosť v tomto vývoji nestagnuje a vyvíja sa ďalej podľa požiadaviek prostredia a spoločnosti, v ktorej žije.

Kľúčové slová:

etická dilema

Človek ako hodnota v sociálnej práci

človek a jeho jaZdroje:
 • 1. KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. 2. vyd.
 • Praha : 1997. ISBN 80-7178-150-9
 • 2. MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. Portál, Praha:
 • 2001. ISBN 80-7178-473-7
 • 3. MIEDZGOVÁ, J.: Základy etiky. Slovenské pedagogické
 • nakladateľsto, Bratislava: 1996. ISBN 80-08-01729-5
 • 4. TOKÁROVÁ, A.: Sociálna práca. 2. vyd. Akcent, Prešov:
 • 2003. ISBN 80-968367-5-7
 • 5. VAJDA, J.: Etika. Enigma, Nitra: 1993. ISBN 80-85471-13-2
 • 6. ŽILOVÁ, A.:. Badín: Kapitoly z teórie sociálnej práce I. Edis,
 • Žilina: 2000. ISBN 80-7100-783-8