Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Výtvarné aktivity v predškolskom veku – sakrálne aspekty

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
50 x
Veľkosť
2,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
32414
Posledná úprava
10.05.2010
Zobrazené
3 005 x
Autor:
kitaka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Výtvarné aktivity v predškolskom veku sú témou tejto bakalárskej práce, ktorá
približuje miesto a význam výtvarnej výchovy v predškolskom vzdelávaní, jej vplyv na
osobnosť dieťaťa v tomto veku. Ponúka prehľad súčasných požiadaviek v obsahu
výtvarnej výchovy v predškolskom veku, ako aj možnosti začlenenia sakrálnych
aspektov. Projekt s využitím integrovaných výtvarných aktivít obsah výtvarnej výchovy
nenarušujú, naopak ho tieto aktivity oživujú, rozvíjajú detskú fantáziu a tvorivosť.

Kľúčové slová:

Výtvarná výchova

Výtvarné aktivity

Predškolské vzdelávanie

Sakrálne aspekty

Projektová metóda

Integrované výtvarné aktivityZdroje:
 • CLAYCOMBOVÁ, P.: Škôlka plná zábavy. Praha : Portál, 1999, 246 s ISBN 80-7178-
 • 316-1.
 • HANSEN, K. A. a kol.: Metodická príručka pre predškolskú výchovu Krok za
 • krokom.Žiar nad Hronom. Artek s. r. o. ,1999, 200s. ISBN 80-968292-0-3.
 • KOSTRUB, D. a kol.: Význam a miesto výtvarnej činnosti v materskej škole. In:
 • Predškolská výchova,1996/1997, roč. 51, č.6, 24 s. ISBN 0032-7220.
 • MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY : Program výchovy
 • a vzdelávania detí v materských školách. Bratislava : Ludoprint , 1999, 208s.ISBN
 • 80-967721-1-2.
 • SLAVKAYOVÁ, S.: Projektová metóda v školskom klube. Prešov : Metodickopedagogické
 • centrum v Prešove, 2005, 38 s. ISBN 80-8045-367-5.
 • ŠOBÁŇOVÁ , P.: Možnosti výtvarnej výchovy (2). In: Informatórium 3-8,Praha :
 • Portál, roč. 13, č.8, 28 s. ISSN 1210-7506.
 • UŽDIL, D. – ŠAŠINKOVÁ, E.: Výtvarná výchova v predškolskom veku. Bratislava :
 • SPN, 1984, 192s.ISBN 67-136-84.
 • VONDROVÁ, P.: Výtvarné techniky pro děti: hry a výtvarné činnosti pro děti vě věku
 • od 4 do 9 let .Praha : Portál , 2001, 160s.ISBN 80-7178-583-0.