Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Vplyv rodiny pri rozvíjaní hodnotového systému dieťaťa

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24005
Posledná úprava
27.03.2011
Zobrazené
7 463 x
Autor:
myrayqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Najpodstatnejšími hodnotami života a kultúry sú šťastie a zmysel života. Tieto hodnoty súvisia s ideou ľudskosti. Východiskom a základom šťastia a zmyslu života je hodnota samého života. V bežnom živote sa o šťastí hovorí ako o stave prežívanom v okamihoch neobyčajnej radosti, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie.
Chápanie šťastia a zmyslu života závisí od hodnotovej orientácie človeka. Človek sa človekom stáva v procese svojho individuálneho, ale i spoločenského vývoja, v priebehu socializačného procesu. Formovanie človeka nie je realizované iba výchovou. Je realizované v interakcii človeka s celým spoločenským prostredím, teda, aby sa zabezpečila účinná výchovná činnosť, treba výchovnú prácu čo najužšie spájať sa súhrnom ďalších vplyvov, ktoré na človeka pôsobia. Obmedzený okruh ľudí, ktorý jednotlivcovi pomáha udržať sa pri živote, poznávať svet, naučiť sa v ňom žiť, i priestor, v ktorom sa táto „škola života“ uskutočňuje, zvykneme nazývať rodinou.

Kľúčové slová:

rodina

dieťa

masmédia

dospelý a dieťa

hodnotový systémObsah:
 • Úvod
  1. Rodina a funkcie rodiny
  1.2 Osobnosť rodiča
  1.3 Zdroj kladných citov a hodnôt – matka
  1.4 Dieťa v rodine
  1.5 Dospelý a dieťa
  1.6 Domov a jeho podstata
  2. Rodina a jej výchovné poslanie
  2.1 Výchova v rodine a škole
  2.2 Zásady výchovného pôsobenia
  2.3 Pestovanie ohľaduplnosti
  2.4 „Normálne dieťa“ v rodine
  3. Naša rodina – prostredie vytvárania hodnôt
  3.1 Vplyv rodiny na vytváranie a rozvoj hodnotového systému dieťaťa
  3.2 Funkčná rodina - predpoklad zdravého vývoja a rozvoja hodnotového systému dieťaťa
  3.3 Tradičná rodina ako zdroj istoty
  4. Masmédia a tvorba hodnôt
  5. Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • KOVAČIČ, V. 2002. Model funkčnej rodiny a formovania osobnosti. Vrútky. PROKONZULT, 2002. 216 s. ISBN 80-887-5409-7
 • AULITIS, J. Rodina a jej výchovné poslanie, Zdroj kladných citov - matka. In: Rodina a škola, 2005, č. 5, s.12/13.
 • CABANOVÁ, V. Potreba zachovania tradičnej rodiny. In: Rodina a škola, 2006, č. 3, s. 12
 • DOBSON, J. 1997. Láska a kázeň ve výchově dětí. Praha. NÁVRAT DOMŮ, 1997. 203 s. ISBN 80-854-9558-9.
 • KOŠC, M. 1998. Základy psychológie. Bratislava. SPN, 1998. 111 s. ISBN 80-080-2719-3
 • ŠTÚR, I. – ZLÁMALOVÁ, V. 1999. Pediatrická psychológia, Bratislava, MAURO, 1999. 149 s. ISBN 80-968-0922-9
 • MATEJČEK, Z. 2003. Co děti nejvíc potřebují. Praha, PORTÁL, 2003. 108 s. ISBN 80-717-8853-8