Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Úloha osobného asistenta v procese individuálnej integrácie žiaka v bežnej základnej škole

«»
Prípona
.zip
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
117 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21530
Posledná úprava
12.04.2009
Zobrazené
3 809 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jedným z najzávažnejších celosvetových problémov civilizácie je stúpajúci počet postihnutých osôb vo všetkých krajinách. Na celom svete je množstvo ľudí s rôznymi druhmi postihnutí. Tento závažný celosvetový jav je spojený s komplexom otázok, ktoré sa zaoberajú potrebami života postihnutých osôb. Úroveň starostlivosti o postihnutých a úroveň vzťahu k ním je dnes významným ukazovateľom spoločenskej, hospodárskej a kultúrnej vyspelosti štátu. Postihnutý nestojí o súcit, nechce najlepšie ústavy, ale túži po spoločenskom a pracovnom uplatnení, zaradení medzi ostatných ľudí. Chce mať rovnakú šancu prežiť svoj život, ako ostatní zdraví ľudia.
Určite si všetci želáme, aby naše deti nielen zdravé, ale aj tie so svojim handicapom mali rovnakú šancu a príležitosť na získavanie vedomostí, skúsenosti a zručností. Aby mali možnosť vyrastať v bezpečnom školskom prostredí a my aby sme im mohli poskytnúť možnosť vzdelávať sa, akceptovať ich rôznosť nápadov a názorov, ubezpečiť ich o správnosti ako usudzovať a oceňovať ich myslenie, maximálne podporovať a rozvíjať v nich ich schopnosti, talent a nadanie. Postihnuté či narušené dieťa má právo na to, aby mu spoločnosť poskytovala tie isté príležitosti a podnety na jeho vývin, ako poskytuje jeho zdravým a normálnym rovesníkom. Aj na Slovensku donedávna prevládala prax umiestňovania postihnutých detí do špeciálnych škôl a detských domovov, zriaďovaných osobitne pre ne. Súčasná politika a legislatíva na Slovensku vytvára dobré prostredie pre integráciu žiakov vo výchovno–vzdelávacom procese, avšak úroveň integrácie žiakov je rôzna. Stále je potrebné zaoberať sa problematikou podmienok a možností, ktoré sú schopné jednotlivé školy poskytnúť.
Cieľom záverečnej práce bolo nájsť spojitosť a vzájomnú pomoc medzi osobným asistentom a pedagógom pri individuálnej výučbe integrovaných žiakov v bežnej základnej škole.

Kľúčové slová:

Osobný asistent

sociálne služby

individuálna integrácia

integrovaný žiak

žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

asistent učiteľa