Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Špecifiká rómskej rodiny

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
64 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
17984
Posledná úprava
10.02.2009
Zobrazené
15 161 x
Autor:
kamulilik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca ma teoretický charakter. Pozostáva z 3 kapitol zameraných na vymedzenie základných pojmov súvisiacich s témou. V prvej časti sa zaoberáme vymedzením pojmov ako je rodina, znaky rodiny, funkcie rodiny a typológiami rodín. V ďalšej časti si rozobrali pôvod Rómov. Odkiaľ prišli, ich históriu ale zároveň aj súčasnú situáciu a postavenie v dnešnej spoločnosti. Dôraz kladieme hlavne na odlišnosť v ponímaní rodiny u majority a rómskej menšiny a práve v tretej kapitole si priblížime spôsobu života v tradičnej rómskej rodine, ich zvykom, obyčajom ale zároveň aj rozdielu medzi postavením muža a ženy v rodine.

Kľúčové slová:

rodina

pojmy súvisiace s rodinou

rómska menšina

rómska rodina

rola rómskeho muža

rola rómskej ženyZdroje:
 • 1. ANTALOVÁ, I., VRZGULOVÁ, M.: Porraimos. In: Domino fórum, roč. 9., č. 16/2000
 • 2. BERNASOVSKÝ, J., BERNASOVSKÁ J.: Anthropology of Romanies (Gypsies). Brno: Nauma 1999
 • 3. DANIHEL, V.: Rómovia na Slovensku a v Európe. Bratislava: Artifex 1994
 • 4. DUBAJOVÁ, M.: Romovia v procesoch kultúrnej zmeny. Prešov: PU 2001.
 • 5. FARKAŠOVÁ, E., KRETOVÁ, E.: Rómske deti z pohľadu psychológie v prácach VÚDPAP. Bratislava: VÚDPaP 2005
 • 6. FULKOVÁ, E.: Identita Rómov cez ich kultúrnu gramotnosť. Bratislava: Štúdio dd 1994
 • 7. HABOVČÍKOVÁ, B.: Rómska rodina a škola v multikultúrnom priestore. Nitra: UKF 1998.
 • 8. HANCOCK, I.: My rómsky národ. Bratislava: Petrus 2005
 • 9. HANCOCK, I.: Země utrpení. Praha: Signeta 2001
 • 10. HÜBSCHMANNOVÁ, M.: Co napovída o rómske rodine tradičný seznamovací ceremoniál. In: Romano džaniben 1996, č. 1-2.
 • 11. JUROVÁ, A.: Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Bratislava: Goldpress publishers 1993
 • 12. KOLLÁR, M., MESEŽNIKOV, G. (ed.): Slovensko 2001, Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2001.
 • 13. KOMINAREC, I., ŠUŤAKOVÁ, V., DARGOVÁ, J.: Základy pedagogiky. Prešov: FHPV 1997
 • 14. KOVALČÍKOVÁ, I.: Úvod do pedagogiky. Prešov: Pedagogická fakulta 2007
 • 15. KUMANOVÁ, Z., DŽAMBAZOVIČ, R.: Rómska rodina na rozhraní medzi tradicionalitou a modernitou. In: VAŠEČKA, M. (ed.): Čačipen pal o roma. Súhrná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002
 • 16. LIÉGEOS, J.P.: Cigáni, kočovníci (dejiny a súčasnosť v európskom kontexte). Bratislava: Charis 1997
 • 17. MANN, A. B.: Rómovia? In: Domino fórum, roč. 8., č. 38/1999
 • 18. MANN, A.B.: Rómsky dejepis. Bratislava: Kaligram 2000
 • 19. MATEJOVIČ, P.: Cigán i Róm. In: Domino fórum, roč. 8, č. 35/1999
 • 20. POLÁKOVÁ, E., FABIÁNOVÁ, V.: Postavenie a rola rómskej ženy v spoločnosti. Nitra: UKF 2004
 • 21. ROZINAJOVÁ, H.: Sex-manželstvo-rodičovstvo. Martin: Osveta 1980
 • 22. ROZINAJOVÁ, H.: Základy rodinnej výchovy. Bratislava: SPN 1992
 • 23. SOPÓCI, J., BÚZIK, B.: Základy sociólogie. Bratislava: SPN 1995.
 • 24. STOJKA, P., PIVOŇ, R.: Náš život. Amaro trajo. Bratislava: sd studio 2003.
 • 25. ŠPERKA, J.: Teória výchovy. Prešov: UPJŠ 1995.
 • 26. TANCOŠ, J.: Zatratený a zabudnutý. Bratislava: IRIS 2002.
 • 27. ZIEMSKA, M.: Rodina a osobnosť. Bratislava: Smena 1980.